Her bygger vi opp valgprogrammet vårt

Heldigitalt ekstraordinært årsmøtet pågår akkurat nå og fram til 20. august. Etter det blir valgprogrammet mer omfattende og sammenhengende enn det som man ser her nå. Saker som stemmes over akkurat nå av medlemmer i Piratpartiet, finner du her:

Saksdokumentet til kommende landsmøte

Dette som er på denne sida akkurat nå, er saker som ble vedtatt for valgprogram på ordinært landsmøte i Bergen 7. mai tidligere i år i påvente av utvidelse i det pågående ekstraordinært landsmøtet.

Kjerneprogrammet er også aktuelt for valgkampen.

Helse

Piratpartiet stiller seg positiv til å endre rusmiddelpolitikken fra justispolitisk til helsepolitisk, og derunder generell avkriminalisering av besittelse og bruk av brukerdoser.

Økonomi

Piratpartiet vil sørge for at uføre og pensjonister har en inntektsøkning som er lik eller høyere enn prisøkningen i landet. Videre vil vi fjerne frafallet i bruttotrygd for uføre som gifter seg eller blir samboer, da poenget med å bo sammen er å spare utgifter for å øke kjøpekraften.

Idrett

Piratpartiet ønsker å legge til rette for utbygging av idrettshaller og -anlegg når lokalbefolkningen ønsker det.