Valgprogram 2017–2021

Følgende punkt ble vedtatt til valgprogrammet for Stortingsvalget 2017 på landsmøtet i Bergen 7. mai 2017. Flere punkt til valgprogrammet skal bli vedtatt på det heldigitale ekstraordinære landsmøtet i august.

Kjerneprogrammet er også aktuelt for valgkampen.

Helse

Piratpartiet stiller seg positiv til å endre rusmiddelpolitikken fra justispolitisk til helsepolitisk, og derunder generell avkriminalisering av besittelse og bruk av brukerdoser.

Økonomi

Piratpartiet vil sørge for at uføre og pensjonister har en inntektsøkning som er lik eller høyere enn prisøkningen i landet. Videre vil vi fjerne frafallet i bruttotrygd for uføre som gifter seg eller blir samboer, da poenget med å bo sammen er å spare utgifter for å øke kjøpekraften.

Idrett

Piratpartiet ønsker å legge til rette for utbygging av idrettshaller og -anlegg når lokalbefolkningen ønsker det.