Kommuniser og samarbeid med andre pirater!

Enkeltpersoner kan ha mange gode ideer, men sammen med andre kan ideer videreutvikles  til noe enda større. Nå har dere mulighet til å chatte med hverandre på vår nyopprettede IRC-kanal. Her kan dere chatte om dagsaktuelle saker og bygge relasjoner med andre pirater. http://piratpartiet.no/piratpartiet-irc-kanal/ (Det vil komme mer informasjon om Les mer…

Forum, verving og oppstart av lokallag

Forumet på nettsiden skal nå fungere. Det er bare å begynne å legge frem forslag til politikk som kan diskuteres. Det er besluttet at verving skal premieres. Mer informasjon kommer senere – bare sørg for at navnet til verver står på innbetalingen! Oppstart av lokallag vil også bli premiert. Informasjon Les mer…