Piratfolka er en podkast som er skapt på medlemsinitiativ i Piratpartiet av Amici Nybråten som programvert. Podkasten har som formål å gjøre medlemmer og andre interesserte oppmerksomme på hva Piratpartiet står for og forskjellige piratpolitiske emner.

Dette er ikke den offisielle podkasten til Piratpartiet selv.

 

Podkasten kan følges på disse stedene:

Spotify

https://open.spotify.com/show/0inCxsIXvj0e66V0UbWRPM

Apple Podcasts

https://podcasts.apple.com/us/podcast/piratfolka/id1495880604

RSS.com

https://rss.com/podcasts/piratfolka

 

Episode 7: Hva bør vi gjøre med den økonomiske krisen utløst av COVID-19?

Amici Nybråten og Svein Mork Dahl samtaler om «hva bør vi gjøre med den økonomiske krisen utløst av COVID-19?» i denne episoden. For å få en litt oversikt deler vi dette spørsmålet ned i 3 underspørsmål:
1) Hvem bør prioriteres?
2) Hvordan bør vi gå frem?
3) Hva kan vi gjøre?

Etter en runde med alle de tre underspørsmålene går vi inn for en konklusjon hvor vi svarer på episodens store spørsmål.

Lengde: 1 time og 17 minutter

Lytt her: https://rss.com/podcasts/piratfolka/108009/

 

Episode 6: Hva Bør Vi Gjøre Med Fattigdommen I Norge?

Amici Nybråten og Svein Mork Dahl samtaler om «hva bør vi gjøre med fattigdommen i Norge?» i denne episoden. For å få en litt oversikt deler vi dette spørsmålet ned i 3 underspørsmål:
1) Hva er grunnen til at noen er fattige i Norge?
2) Hvor mye bør samfunnet ta ansvar for fattigdom hos personer?
3) Hvilke muligheter har vi for å hjelpe folk ut av fattigdom?

Etter en runde med alle de tre underspørsmålene går vi inn for en konklusjon hvor vi svarer på episodens store spørsmål.

Lengde: 1 time og 22 minutter

Lytt her: https://rss.com/podcasts/piratfolka/82043/

 

Episode 5: Hvem Er Piratpartiets Nye Leder?

Amici Nybråten og Svein Mork Dahl samtaler om «hvem er Piratpartiets nye leder?» i denne episoden. For å få en litt oversikt deler vi dette spørsmålet ned i 4 underspørsmål:
1) Hvem er personen Svein?
2) Hvordan ble Svein en politisk pirat?
3) Hvordan har Svein’s tid i Piratpartiet vært?
4) Hva vil fremtiden med Svein bringe?

Etter en runde med alle de fire underspørsmålene går vi inn for en konklusjon hvor vi svarer på episodens store spørsmål.

Lengde: 44 minutter

Lytt her: https://rss.com/podcasts/piratfolka/53160

 

Episode 4 (Del 1-4): Hvor Viktig Er Det Med Borgerlønn I Norge?

Amici Nybråten og Øyvind Steensen fra BIEN Norge diskuterer sammen «hvor viktig er det med borgerlønn i Norge?» i denne episoden delt i 4 deler. Etter noe bakgrunn fra Iran, Sveits, Italia og Spania går vi over til dagens hovedspørsmål om Norge. For å kunne takle dette spørsmålet bryter vi det ned til 4 underspørsmål:
1) Hva betyr en norsk borgerlønn/grunninntekt for deg?
2) Hvorfor bør vi ikke begrense eller sette betingelser for borgerlønn?
3) Hvordan bør samfunnet reagere på potensiell misbruk av borgerlønn?
4) Hvordan ser et perfekt norskt borgerlønnssystem ut for deg?

Etter en stor runde med alle de fire underspørsmålene går vi inn for en konklusjon hvor vi svarer på episodens store spørsmål.

OBS! Del 1 tar kun for seg intro, bakgrunn og første underspørsmål, del 2 kun andre underspørsmål, del 3 kun tredje underspørsmål, mens del 4 tar for seg fjerde underspørsmål og konklusjon.

Lengder:

  • Del 1  –  30 minutter 
  • Del 2  –  11 minutter
  • Del 3  –  9 minutter
  • Del 4  –  54 minutter

Lytt her:

 

Episode 3: Hvem eier demokratiet vårt?

Ny intro-og outromusikk laget spesifikt for oss takket være komponisten Adam David Bow!

Amici Nybråten og Olav Handeland diskuterer sammen spørsmålet «hvem eier demokratiet vårt?». Etter en del bakgrunn fra de amerikanske og tyske demokratiene snur vi blikket og analyserer tilstandene i Norge med episodens spørsmål. For å greie dette bryte vi dette spørsmålet ned til 4 underspørsmål:
1) Hvor kommer partifinansene fra?
2) Hvordan påvirker partifinanser demokratiet vårt?
3) Hvordan bør partier finansieres?
4) Hvordan skal partier kunne bruke penger i valgkampen?
Etter en runde med alle fire, går vi tilbake til start, hvor hver av oss gir hvert vårt svar til episodens store spørsmål.

Lengde: 58 minutter

Lytt her: https://rss.com/podcasts/piratfolka/31713

 

Episode 2: Hvem er piratpolitikerne?

Amici Nybråten og partileder Thomas Gramstad diskuterer hvem piratpolitikerne er. Vi gjør dette ved å ta for oss en lang rekke personer og organisasjoner relevant for nye politiske pirater. Blant disse er de tre kvinnene Birgitta Jónsdóttir, Amelia Andersdotter og Julia Reda, i tillegg til den svenske grunnleggeren Rick Falkvinge og de to norske piratene Raymond Johansen og Svein Mork Dahl.

(Presisjon av fakta i podkasten:
Birgitta Jónsdóttir er tidligere parlamentarisk leder for Piratpartiet Island.
Svein Mork Dahl er nestleder i Klageutvalget i Arendal kommune. Han fikk vervet gjennom en tverrpolitisk valgliste i kommunevalget 2019.)

Lengde: 31 minutter

Lytt her: https://rss.com/podcasts/piratfolka/24690

 

Episode 1: Hva er piratpolitikk?

Amici Nybråten, sentralstyremedlem Linda Tørklep og Unge Pirater-leder William T. Svendsen utforsker sammen hva piratpolitikk er. Vi går gjennom alle temaene som ligger til grunn for mye av verdens piratpolitikk. Vi graver også etter hva som brakte oss selv inn i Piratpartiet, og reflekterer litt over hvordan piratpolitikken har påvirket verden, og hva mer vi bør få til fremover.

Lengde: 58 minutter

Lytt her: https://rss.com/podcasts/piratfolka/20435