Personvern

Piratpartiets personvernerklæring

Piratpartiet behandler alle opplysninger om medlemmer strengt konfidensielt og i henhold til Personopplysningsloven.

Denne personvernerklæringen forklarer hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger fra deg. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse og medlemshistorikk.

Opplysningene brukes til å oppfylle avtaler med medlemmer av partiet, til å oppfylle organisasjonens rettslige forpliktelser i forhold til blant annet skattelov og regnskapslov, og til å drive internt informasjonsarbeid.

Piratpartiet, ved sentralstyret, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedene våre, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.

Når samler Piratpatiet inn personopplysninger?

Personopplysninger samles i hovedsak inn ved betaling og registrering av medlemskap, ved kommunikasjon med oss, ved påmelding til arrangementer, ved påmelding til nyhetsbrev, ved diskusjon/forslag/avstemning via vårt diskusjonsforum, ved bruk av vårt medlemssystem, og ved styrearbeid sentralt/fylke/lokalt.

Rettigheter og klageadgang

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet.

De som er registrert i en av Piratpartiets systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Piratpartiet ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Det er også mulig å be om begrensing av behandling av opplysninger.

Du kan protestere mot behandling av personopplysninger, protester skal besvares uten ugrunnet opphold og senest innen 1 måned. Retten til å protestere gjelder ikke for behandling av personopplysninger som er nødvendige for å utføre en avtale du har med virksomheten eller som er pålagt i lov å behandle.

Piratpartiet skal ikke drive med direkte markedsføring, men en kan uansett alltid motsette seg dette ved å protestere mot bruk av personopplysninger til slike formål.

Dersom du mener at reglene i personopplysningsloven ikke er overholdt er det svært ønskelig at styret blir gjort oppmerksom på eventuelle overtredelser.

Du kan utøve over nevnte rettigheter ved å sende en epost til post@piratpartiet.no eller styret@piratpartiet.no.

Dataportabilitiet

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be oss om å overføre opplysninger om deg til deg eller til annen behandlingsansvarlig.

En har krav på å få utlevert data så raskt som mulig, og senest innen 1 måned.

Behandling av personopplysninger på www.piratpartiet.no

Styret har det daglige ansvaret for Piratpartiets behandlinger av personopplysninger på Piratpartiet.no, med mindre annet er oppgitt under. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å motta nyhetsbrev. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert. Sentralstyret fungerer per dags dato i praksis som Piratpartiets databehandler på www.piratpartiet.no.

Domeneshop AS er vår driftsleverandør for piratpartiet.no. Per dags dato benyttes WordPress som nettsidesystem.

Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på servere som driftes av leverandøren. Det er kun Piratpartiet og Domeneshop AS som har tilgang til opplysningene som samles inn. En egen databehandleravtale mellom Piratpartiet og Domeneshop AS regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

Se også Domeneshop AS sin personvernpolicy (inklusive generell databehandleravtale) som er gjeldende for Piratpartiet sin bruk av nettsidetjenester:

https://domene.shop/terms#privacy

Piratpartiet samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på piratpartiet.no. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form.

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.

Deling av innlegg/kommentarer på www.piratpartiet.no og via Facebook-side (pirnorge)

Når du legger inn kommentarer på Piratpartiet sin Facebook-side, legges informasjon inn der og da hos Facebook. Hvordan dette håndteres videre, reguleres av din avtale med Facebook. Informasjonen lagres på servere hos Facebook i USA.

Innlegg/kommentarer på piratpartiet.no videreformidles ikke til andre nettsteder, men det benyttes antispam-verktøy (Akismet), og det lagres informasjonskapsler av (frivillig) angitte felt for navn, epost og nettsted. Les mer om antispam-verktøy her:

https://akismet.com/privacy/

Nyhetsbrev, E-post, og telefon

Piratpartiet sender ut nyhetsbrev cirka en gang per måned via e-post. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse via manuell påmelding til post@piratpartiet.no. E-postadressen lagres i en egen database/epostliste (hos Domeneshop AS), deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet.

Piratpartiet benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet. Styret eller andre tillitsvalgte som mottar e-posten eller telefonsamtalen har det daglige ansvaret for behandlingen av personopplysninger i denne sammenheng. Alle styremedlemmer og andre tillitsvalgte er underlagt en taushetserklæring i sammenheng med behandling av personopplysninger.

Piratpartiets medarbeidere benytter i tillegg epost i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i epostkassen. Ved fratreden slettes epostkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.

Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.

Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via epost.

Telefonsamtaler foregår til og fra private telefoner. Det gjøres ingen systematisk registrering av telefonsamtaler.

Behandling av personopplysninger i vårt medlemssystem

Piratpartiet benytter en medlemstjeneste levert av Styreweb (Effektus AS), og har en egen tilrettelagt databehandleravtale med tjenesteleverandør.

Tillitsvalgte gis tilgang til personopplysninger kun ved behov for vedtektsfestet utsendelse av informasjon, internt styrearbeid, eller nødvendig kommunikasjon med medlemmer. Alle tillitsvalget må signere taushetserklæring før de får tilgang til personopplysninger tilpasset deres organisatoriske nivå.

Alle personopplysninger i medlemssystemet blir permanent slettet innen utløpet av året etter minst et år uten innbetaling av medlemskontingent.

Sentralstyret fungerer per dags dato i praksis som Piratpartiets databehandler for medlemssystemet via Styreweb.

Behandling av personopplysninger i vårt diskusjons- og avstemnings-system

Piratpartiet benytter Discourse som system for interne diskusjoner (forum), avholdelse av (digitale forenklede) landsmøter, og har siden 2019 også avholdt voteringer via samme system.

Medlemmer av partiet blir etter ønske tildelt en bruker til systemet som ligger på Piratpatiets egen server driftet i Norge av Zetta AS.

Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egen server. Det er kun Piratpartiet og Zetta AS som har tilgang til opplysningene som samles inn. En egen databehandleravtale mellom Piratpartiet og Zetta AS regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

Kommentarer/innlegg på forum blir lagret i inntil 5 år etter aktivitet på plattformen har opphørt. Avstemngingsdata er anonymisert og lagres i inntil 5 år etter avholdt avstemning, minimum 1 år. Det er muligheter for anonymiserte ytringer via forum, med unntak av når kontroll av identitet må utførers i henhold til vedtekter.

Sentralstyret og Tech-gruppen fungerer per dags dato i praksis som Piratpartiets databehandler på Discourse.

Les mer om personvern for bruk av verktøyet Discourse:

https://forum.piratpartiet.no/privacy
https://www.discourse.org/privacy

Behandling av personopplysninger på Piratpartiets egen Wikipedia

Piratpartiet benytter et eget Wikipedia-system som fungerer i hovedsak som et internt dokumentarkiv for styrereferater, landsmøteprotokoller, og annen informasjon som skal være offentlig tilgjengelig.

Systemet ligger på egen server driftet i Norge av Zetta AS.

Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egen server. Det er kun Piratpartiet og Zetta AS som har tilgang til opplysningene som samles inn. En egen databehandleravtale mellom Piratpartiet og Zetta AS regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

Les mer om personvern for bruk av Wikipedia:

https://meta.wikimedia.org/wiki/Privacy_policy

Besøk i Piratpartiets lokaler og deltakelse på arrangement i vår regi

Når du melder deg på arrangement, lagres informasjon til bruk for administrasjon av arrangementet og for å ta inn eventuelle avgifter.

Ved inngangspartiet på gateplan hos Piratpartiets er det montert et kamera som aktiveres når man ringer på dørklokka. Bildet av inngangspartiet vises i sanntid og har ikke opptaksmulighet.

Kontakt oss

E-post: post@piratpartiet.no
Postadresse: CSS Mailboks 49, Middelthunsgate 25, 0368 Oslo