Personvern

Piratpartiets personvernerklæring

 

Piratpartiet behandler alle opplysninger om medlemmer strengt konfidensielt og i henhold til Personopplysningsloven. Opplysningene brukes til å oppfylle avtaler med medlemmer av partiet, til å oppfylle organisasjonens rettslige forpliktelser i forhold til blant annet skattelov og regnskapslov, og til å drive internt informasjonsarbeid.

Piratpartiet, ved sentralstyret, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18, 1. ledd).

 

Behandling av personopplysninger på www.piratpartiet.no

Styret har det daglige ansvaret for Piratpartiets behandlinger av personopplysninger på Piratpartiet.no, med mindre annet er oppgitt under. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å motta nyhetsbrev. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert. Sentralstyret fungerer per dags dato i praksis som Piratpartiets databehandler, men dette vil endres i løpet av 2018 i sammenheng med en omlegging av administrasjonssystem og andre tekniske plattformer (denne erklæringen vil da bli tilsvarende oppdatert).

Zetta AS er vår driftsleverandør for piratpartiet.no. Per dags dato benyttes WordPress som nettsidesystem.

Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes av leverandøren. Det er kun Piratpartiet og Zetta AS som har tilgang til opplysningene som samles inn. En egen databehandleravtale mellom Piratpartiet og Zetta AS regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

Piratpartiet samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på piratpartiet.no. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form.

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.

 

Deling av innlegg/kommentarer på www.piratpartiet.no og via Facebook-side (pirnorge)

Når du legger inn kommentarer på Piratpartiet sin Facebook-side, legges informasjon inn der og da hos Facebook. Hvordan dette håndteres videre, reguleres av din avtale med Facebook.

Innlegg/kommentarer på piratpartiet.no videreformidles ikke til andre nettsteder, men det benyttes antispam-verktøy, og det lagres informasjonskapsler av (frivillig) angitte felt for navn, e-post og nettsted.

 

Nyhetsbrev, e-post, og telefon

Piratpartiet sender ut nyhetsbrev cirka en gang per måned via e-post. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse via manuell påmelding til post@piratpartiet.no. E-postadressen lagres i en egen database/e-postliste, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet.

Piratpartiet benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet. Styret eller andre tillitsvalgte som mottar e-posten eller telefonsamtalen har det daglige ansvaret for behandlingen av personopplysninger i denne sammenheng. Alle styremedlemmer og andre tillitsvalgte er underlagt en taushetserklæring i sammenheng med behandling av personopplysninger.

Piratpartiets medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.

Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.

Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Telefonsamtaler foregår til og fra private telefoner. Det gjøres ingen systematisk registrering av telefonsamtaler.

 

Besøk i Piratpartiets lokaler og deltakelse på arrangement i vår regi

Når du melder deg på arrangement, lagres informasjon til bruk for administrasjon av arrangementet og for å ta inn eventuelle avgifter.

Ved inngangspartiet på gateplan hos Piratpartiets er det montert et kamera som aktiveres når man ringer på dørklokka. Bildet av inngangspartiet vises i sanntid og har ikke opptaksmulighet.

 

Rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd.

De som er registrert i en av Piratpartiets systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Piratpartiet ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

 

Kontakt oss

E-post: post@piratpartiet.no
Telefon: +47 22 39 69 00
Postadresse: CSS Mailboks 49, Middelthunsgate 25, 0368 Oslo