Partiet

Partiet

Målet er at Norge får et distribuert, etterrettelig, åpent og inkluderende politisk system upåvirket av næringsinteresser
og der grunnleggende rettigheter blir stadfestet og ivaretatt.

Sentralstyret

HVEM SOM SITTER DER

Fylkeslag

DER DU BOR

Unge Pirater

VÅRT UNGDOMSPARTI

Parti Prosjekter

SE HVA VI GJØR

Programkomitéen

SEND INN PROGRAMFORSLAG

Kontrollkomitéen

PARTI VOKTERNE

Internasjonalt Team

SAMARBEID MED PIRATBEVEGELSEN

Partiprogrammet

VÅR POLITIKK

Piratkodeksen

VÅRT POLITISKE GRUNNLAG

Wikien

PARTI ARKIVET

Vedtekter

PARTIETS REGLER