Partiet

Målet er at Norge får et distribuert, etterrettelig, åpent og inkluderende politisk system upåvirket av næringsinteresser og der grunnleggende rettigheter blir stadfestet og ivaretatt.

Kontakt

Sentralbordet: 407 67 074

Sentralstyret

Hvem som sitter der

Programbanden

Send inn programforslag

Fylkes- og lokallag

Der du bor

Presse

For journalister

Høringer

Gi innspill

Engasjer deg

Hjelp oss vokse

Sosiale medier

Møt oss her

Forum

Der piratpolitikk diskuteres

Piratkodeksen

Hva pirater er

Kjerneprogram

Oppdatert 13. mars 2016

Vedtekter

Oppdatert 13. mars 2016