Forum, verving og oppstart av lokallag

Forumet på nettsiden skal nå fungere. Det er bare å begynne å legge frem forslag til politikk som kan diskuteres. Det er besluttet at verving skal premieres. Mer informasjon kommer senere – bare sørg for at navnet til verver står på innbetalingen! Oppstart av lokallag vil også bli premiert. Informasjon og mulighet for registrering kommer om ikke lang tid.

Politiet prioriterer ikke hverdagskriminalitet

I dag kan vi lese følgende i Bergens Tidene: «Politidirektør Odd Reidar Humlegård tror folk godtar at politiet ikke oppklarer tyverier og annen hverdagskriminalitet.» Piratpartiet er uenig. Hvorfor skal folk akseptere at kriminalitet ikke blir etterforsket og oppklart? Dette er like mye et spørsmål om likhet for loven. Er det politiet som mener de ikke har nok ressurser og ikke klarer å gjøre det de er satt til? I så fall må vi se på Les mer…

Signaturer sendt til partiregisteret

8 kg med underskrifter og annen papirmølle leveres på døra i Partiregisteret i Brønnøysund i morgen og journalføres der og da. Som en bonus får staten to gratis ringpermer av oss. Det rettes en stor takk til alle som har vært med og bidratt med innsamling av underskriftene, og vi håper alle blir med å bygge partiet. Det er nå det begynner! Det vil komme mer informasjon om veien videre etterhvert, men her er hva Les mer…

Piratpolitikk og opphavsrett

I kjølvannet av oppstarten av Piratpartiet er pressen full av ymse oppslag som viser hvor lite enkelte har forstått av Internettet og dagens digitale distribusjonskanaler. Flere påstår de ikke vil gjøre brukere av digitale tjenester til lovbrytere, men samtidig vil de åpne og sensurere all digital post! Angrepene på vår ytringsfrihet spenner fra torpedovirksomhet til tvilsomme raid mot barn. Er ikke beslagleggelsen nylig av Ole Brumm maskinen hos en finsk 9-åring høyst kritikkverdig? http://www.hardware.no/artikler/9-aring-fikk-ole-brumm-maskinen-sin-beslaglagt/114701 Når ytringsfrihet Les mer…