Debatt: Om e-bøker og dinosaurer

Piratpartiet ønsker å skrote dagens innkjøpsordning fordi den er utgått på dato. Avtalen for bibliotekenes utlån av e-bøker er basert på e-bøker innkjøpt på Kulturrådets innkjøpsordning, og har strandet etter at forleggerforeningen har stilt krav. Vi er ikke forbauset, etter

REVISJON AV ÅNDSVERKSLOVEN

Lørdag 5.januar kom Ifpi og andre representanter for kulturdistributørene innen musikk og film til med et kuriøst budskap på Nrk.no: Åndsverkloven må revideres for å bekjempe ulovlig fildeling. Piratpartiet vil representere synspunktene til dagens generasjon som har vokst opp med Internett,