Fylkeslagene

Piratpartiets fylkeslag kan kontaktes via post (at) Piratpartiet,no.  Merk meldingen med hvilket lokalparti du ønsker kontakt med i emnefeltet.

Styret Viken Piratparti

Styreleder Olav Handeland

Styremedlem:

Linda Tørklep
Thomas Gramstad 

Varamedlemmer:

Alf Anton Hatlestad Michelsen

Alvin Evanger 

Kristoffer Fylling

Fredrik Madsen

Kevin Mathiesen

Jon Mortensen

Styret i Agder Piratparti

Styreleder Svein Mork Dahl

Styremedlemmer:

Targeir Attestog

Linda Tørklep

Kari Toreskaas

Styret i Oslo Piratparti

Thomas Gramstad

Tobias Brix

Filip Durkan Aasheim

Styret i Troms og Finnmark Piratparti

Styreleder Svein Mork Dahl

Styremedlem:

Linda Tørklep

Vetle Sandring 

Kenneth Kleppe

Eirik Karlsstrøm

Redacted

Redacted

Styret i Innlandet Piratparti

Styreleder Svein Mork Dahl

Styremedlemmer:

Linda Tørklep

Lars Helge Finholt

Mona Kristin Finholt

Vestfold og Telemark Piratparti

Styreleder: Svein Mork Dahl

Styremedlemmer:

Targeir Attestog

Martin Romberg

Anette Bonde

Karl Fredrik Pedersen

Terje Pedersen

Nordland Piratparti

Raymond Johansen

Redacted

Redacted

Rogaland Piratparti

Redacted

Redacted

Redacted

Vestland:

Olav Handeland

Ståle Olsen

Redacted

Redacted

Styret i Trøndelag Piratparti

Lars Anshus Stormo

Inger Staven

Redacted

Redacted