Kommentar fra partileder:
Din rus – ditt ansvar

I valgprogrammet for 2017 har vi vedtatt under «Helse og omsorg» at:

«Piratpartiet stiller seg positiv til å endre rusmiddelpolitikken fra justispolitisk til helsepolitisk, og
derunder generell avkriminalisering av besittelse og bruk av brukerdoser.»

Dette viser hvilken vei Piratpartiet ønsker å gå i ruspolitikken: Behandlingstilbud istedenfor straff, et realistisk forhold til nytelse/rus, og frihet med ansvar. Veien videre med ytterligere utdypninger og konkrete detaljer vil utvikles som en del av det kontinuerlige arbeidet med valgprogram. (Vi tror generelt at valgprogramarbeid er noe av det mest spennende vi har å tilby nye medlemmer, og vi anbefaler alle interesserte å se på valgprogrammet – kanskje du finner noe du kan gi et innspill til – kanskje til og med et emne som mangler helt som du kan si noe fornuftig om?)

I dette innlegget vil jeg se på to store sperrer for utbredt aksept av avkriminalisering: to sperrer som paradoksalt nok opprettholdes først og fremst av mange av tilhengerne av avkriminalisering.

Dobbelt markedsføringskatastrofe

Tilhengerne av avkriminalisering og regulert legalisering av hasj og narkotika sliter med massiv motvilje fra folk flest. For meg er det åpenbart at denne motviljen ikke kommer først og fremst fra selve standpunktet om at andre rusmidler (enn alkohol) bør lovreguleres på lignende vis som alkohol. Derimot kommer den fra to store feil mange tilhengere begår og som utgjør en dobbelt markedsføringskatastrofe.

Siden øl og vin er foretrukket av normalbefolkningen og har få skadevirkninger ved måteholden bruk, garanterer man seg å møte sterk motvilje ved å fremstille måteholden bruk av alkohol som alkoholisme/samfunnskrise og argumentere for at slik bruk skal erstattes med hasj og narkotika. Dette er en form for moralisering mot alkohol – og ikke til fordel for avholdenhet, men til fordel for å bruke narkotika istedet!

Så sperre nr. 1 er altså: En merkelig moraliserende demonisering av alkohol preger mye rusliberal argumentasjon. Det burde være åpenbart at hvis man istedet argumenterte for at «andre rusmidler» bør lovreguleres på tilsvarende måter som alkohol, uten å lage moraliserende krav om at de skal erstatte alkohol, så kan man ta et stort skritt bort fra å masseprodusere fiender og motstandere i rusmiddeldebatten.

 

Thomas Gramstad, leder i Piratpartiet

Tobakk pluss

Det andre problemet har å gjøre med at hasj og dens slektninger ofte forbrukes ved røyking og forbindes med røyking. Hasj er «tobakk pluss», tobakk med «nogo attåt». Da oppstår alle de sedvanlige problemene og plagene forbundet med røyking og passiv røyking.

Vi har fått lovbeskyttelse og vern mot passiv røyking etter flere tiår der det var fritt frem å plage hvem som helst hvor som helst med etsende, sviende og stinkende giftgasser. Det var en hard kamp der både en spekulativ bransje og likegyldige nikotinjunkier måtte drives fra skanse til skanse, en kamp som ennå ikke er helt ferdig. Og fart på denne kampen ble det ikke før den medisinske kunnskapen ikke lenger kunne holdes skjult selv av en pengesterk og korrupt bransje.

Men mange tilhengere av hasj og rusliberalisering bryr seg ikke om vernet mot og frigjøringen fra passiv røyking – en frigjøring som mesteparten av befolkningen, inkludert mange røykere, setter så stor pris på. Istedet bagatelliserer eller fornekter nevnte tilhengere problemene med passiv røyking og ender ofte opp med å si «Jeg vil røyke hasjen min i fred, hvor som helst». Og påminner dermed sine tilhørere om den lange, seige, og nylige frigjøringskampen mot passiv røyking.

Så sperre nr. 2 er altså: En likegyldig bagatelliserende ignorering eller fornekting av skadene og plagene som passiv røyking medfører og forårsaker. Det burde være åpenbart at hvis man istedet gjorde det veldig klart og tydelig at «selvfølgelig skal ingen påtvinges passiv røyking, vi vil ikke fjerne den beskyttelsen og fremskrittet fra noen» – så kan man ta enda et stort skritt bort fra å masseprodusere fiender og motstandere i hasj- og rusdebatten.

Spis, drikk og vær glad

I tillegg er det fullt mulig å innta hasj og narkotika som mat eller drikke, dette er ikke uvanlig, og det bør fremheves og understrekes i debatten. Fordi det får disse rusmidlene til å fremstå som mindre truende, farlige, og plagsomme for omgivelsene.

I en nylig diskusjon om «gode onelinere» kom noen pirater frem til at et bra slagord for Piratpartiets ruspolitikk kunne være «Din rus – ditt ansvar». Dette slagordet fanger opp og fremhever flere ting på en gang:

  • Helse og behandlingstilbud, ikke straff
  • Friheten til å velge, og ansvaret for å velge
  • Å ikke sette andre i fare, skade eller plage
  • Ingen moraliserende demonisering av enkelte rusmidler
  • Ingen fornektende bagatellisering av passiv røyking

 

Thomas Gramstad,
leder i Piratpartiet

Flattr this!

INGEN FRAKSJONER – kommentar fra partileder

 

Noen tanker fra tiden etter landsmøtet i Bergen:

Det er ingen fraksjoner i Piratpartiet.

Det er bare en liten haug (vi skal gjøre den større) mennesker
med mange meninger, synspunkter og holdninger som peker i mange
ulike retninger, og noen som peker i samme retning.

Partileder Thomas Gramstad taler på landsmøtet i Bergen (Foto: Adrian Tveito Ingebrigtsen)

Det var et par tidligere tillitsvalgte som drev med
konfliktskapende og vedtektsstridige aktiviteter. Et samlet og samlende landsmøte forkastet og stoppet denne splittende virksomheten. Derfor finnes det ingen fraksjoner i Piratpartiet.

Vi må se på hver pirat vi møter som det mennesket den er, med sine personlige meninger og egenskaper, og ikke som representant for en eller annen meningsfraksjon. Vi må slutte å snakke om og tenke på fraksjoner, ellers kommer vi til å gjenskape dem, som en annen selvoppfyllende dommedagsprofeti.

Vi har et utadrettet slagord, til bruk i valgkampen:
PIRATPARTIET – DIN FREMTID

Jeg mener at vi også trenger et internt slagord, og mitt
forslag er:
INGEN FRAKSJONER – BARE MENNESKER

Eller i all korthet: INGEN FRAKSJONER

Alle som trenger det anbefales å si dette til seg selv hver
morgen i speilet.

Dette er altså en holdning å møte våre omgivelser med, en måte å
prøve å bygge ned gamle konflikter, og å forebygge nye konflikter
på.

Men hva hvis det er noen som absolutt ikke vil samarbeide, som
saboterer og øker konfliktnivået? Da må vi stå i konflikten,
prøve å ikke eskalere den, men likevel finne og gjennomføre en
ryddig løsning.

Landsmøteavslutningen (Foto: Adrian Tveito Ingebrigtsen)

Ikke alle konflikter har enkle løsninger, og ikke alle mennesker er løsningsorientert. Men hvis hver enkelt selv prøver å være mest mulig løsningsorientert, nekter å la seg styre av gamle konfliktlinjer og prøver å tenke på hva som er best for helheten (hele partiet, hele byen, hele samfunnet) istedenfor å la seg definere av fraksjoner og fiendebilder – da blir det mye lettere
å komme noen vei. Alt dette rommes i mottoet INGEN FRAKSJONER.

Men det er bare begynnelsen. Deretter kommer lytting,
kommunikasjon, medietrening, fokus på det som samler, branding… det
blir spennende tider…

 

Thomas Gramstad / Admiral T
Leder for Piratpartiet
thomas@piratpartiet.no

Flattr this!

Ny start for Piratpartiet – hilsen fra den nye ledelsen

Hei,

Dette er en liten hilsen fra den nye ledelsen i Piratpartiet.

 

Thomas Gramstad, leder i Piratpartiet (Fotograf: Per Inge Østmoen. CC By SA 3.0)

LANDSMØTET OG REBOOT – NY START

Aller først: Tusen takk for tilliten på landsmøtet!

Landsmøtet gikk mye bedre enn vi fryktet på forhånd, og vi har
fått på plass et styre og tillitsvalgte med mange aktive og
kunnskapsrike mennesker. Dette er et godt tegn.

Her er referat fra landsmøtet:
Signert referat, landsmøtet til Piratpartiet 6.-7. mai 2017, ferdig versjon

Det nye styret har jobbet hardt med brannslokking og opprydding.
Mange henvendelser til det gamle styret har blitt liggende
ubesvart, inkludert henvendelser fra Partilovnemnda. Vi jobber
oss gjennom dette.

Vi har hatt møte med revisor og gått gjennom regnskap, de siste
detaljene klargjøres til innlevering til Partiportalen neste uke.

Det uvettige pengesluket som pågikk er stoppet.

Valglisten for Oslo har blitt klarert og godkjent hos
valgmyndighetene, og Hordaland er hakk i hæl.

Piratskuta dras nå av skjæret og klargjøres til valgkamp. Det er
satt en stopper for misbruket av partiets penger.

Det planlegges ekstraordinært landsmøte i Arendal helgen før
Arendalsuka, som vedtatt på LM i Bergen. Her vil vi jobbe med
valgkamp, medietrening, og program: både kjerneprogram,
breddeprogram og valgprogram. Piratpartiet vil være aktivt
tilstede på Arendalsuka. Her blir det mye moro! Mer info om alt i
Arendal kommer.

 

VALGKAMP

Vil du være med i valgkampen? Da vil vi gjerne høre fra deg.
Eksempler på ting vi trenger folk til: Stå i valgbod, delta i
sosiale medier, gjøre praktiske ting/sjauing, delta i
organisering infrastruktur, lokallag, nye grupper.

Ny mediegruppe opprettes av politisk nestleder. Vil du være med i
denne? Gi oss beskjed.

 

PAYPAL, VIPPS OG BITCOIN

Vi får mange medlemskontingenter og donasjoner inn via
paypal@piratpartiet.no og det er flott!

Om kort tid får vi også Vipps på plass, beskjed kommer og vil
også bli oppdatert på websidene.

Vi jobber også med å få opp betaling av kontingent via Bitcoin.

Kort sagt: Nå skjer det mye i Piratpartiet!
Det vil komme en jevn rekke nyheter og oppdateringer i tiden
fremover.
Følg oss i sosiale medier, på www.piratpartiet.no, på Facebook
har vi både side og grupper.

 

Med mange pirathilsener,

Thomas Gramstad / Admiral T
Leder for Piratpartiet
thomas@piratpartiet.no

Svein Mork Dahl
Politisk nestleder
svein@piratpartiet.no

Olav Handeland
Organisatorisk nestleder
olav.handeland@piratpartiet.no

Raymond Johansen
Global Pirate Activist / International Coordinator for Pirate Party Norway (PPNO)
raymond@piratpartiet.no

Geir Aaslid
Fungerende generalsekretær
geir@piratpartiet.no

Flattr this!

Åpent informasjonsbrev til alle våre fylkeslag

Kjære styremedlem.

Godt nyttår!

Før jul blei det sendt ut eit mistillitsforslag mot sentralstyret og generalsekretæren. Sentralstyret skal ta føre seg dette på eit møte i kveld (fredag), men her ei lita oppklaring i spørsmål som blir sette fram i mistillitsforslaget.

Noko av kritikken i mistillitsforslaget handlar om økonomien vår. Den er endeleg friskmeldt. Etterslepet etter underslaget var langt som to vonde år, men vi kom oss igjennom det, og frå og med september 2016 har vi endeleg ein normal økonomi.

Har vi berre 67 betalende medlem?
Nei. Berre første veka i november fekk vi 10 nye medlem. Sida september har vi fått dryge 40 nye medlem. I tillegg kjem dei som har fornya kontingent sida då. Det vil seie at vi har omtrent 107 betalande medlem pr. no. Det er ei klar nedgong frå 527 medlem, som er talet i medlemstickaren på heimesidene våre, så eg har kikka litt ekstra nøye i statistikken og krønsja litt tal:

Totalt 262 av 467 medlem i 2013 betalte ikkje medlemskontingent for 2014. Det vil seie at 56,1% av den betalande medlemsmassa forlét oss i løpet av det første året partiet eksisterte. Frå 2014 til september i år fekk vi 99 nye medlem. Så har ca ein tredel av desse latt vere å betale medlemskontingent ifrå 2014 til september 2016. Valet på Island førde med seg mange innmeldingar, nett slik vi hadde håpa på. I tillegg gjer saka om Digitalt Grenseforsvar at vi får fleire medlem. Den saka har berre så vidt begynt å dukke opp i den offentlege debatten, så vi kan rekne med auka medlemsmasse i tida framover. Konkret i år (2017) har 5 medlem betalt kontingent allereie.

Vi kan altså fastslå to ting: Medlemstickaren på heimsidene er ute av vater, og påstandane om medlemstalet som er nemnd i mistillitsforslaget er heilt feil.

Kor er medlemssystemet?
Då vi starta opp i 2013 lova Rick Falkvinge at vi skulle få ein kopi at PirateWeb, medlemssystemet til det svenske systerpartiet vårt. Det skjedde aldri. Så blei det sett i gong arbeid med eit anna medlemsregister, men der stagnerte utveklinga. No, etter å ha vore tolmodige for lengje, er det sekretariatet som skal ta seg av dette. Pr. i dag brukar vi eit system som heiter Participants Database.

Kor er rekneskapen?
Rekneskapen for 2015 er her: https://wiki.piratpartiet.no/index.php?title=File:%C3%85rsregnskap_2015.pdf
Og rekneskapen for 2014 ligg her: https://wiki.piratpartiet.no/index.php?title=File:%C3%85rsregnskap_2014.pdf
På styremøtet 30. desember 2016 gjekk vi igjennom begge rekneskapane. I referatet frå dette møtet er det mange detaljar om rekneskapane, mellom anna om underslaget: https://wiki.piratpartiet.no/index.php?title=Referat_fra_sentralstyrem%C3%B8te_2016-12-30
Eg råder til at de ser igjennom dette no, slik at dette ikkje er ny info når vi går igjennom det på landsmøtet, men det blir sjølvsagt sendt ut på nytt saman med dei andre sakspapira til LM.

Kor er budsjettet?
Budsjett for 2017 er her: https://wiki.piratpartiet.no/index.php?title=File:Budsjett_2017.pdf
Budsjettet skal behandlast av landsmøtet. Dette forslaget til budsjett er laga utan at vi har rekneskapen for 2016 klart, for det har ikkje rekneskapsførar hatt tid til enno.

Kvifor har vi så dyrt kontor i Oslo?
Då underslaget var eit faktum i 2015 fekk Piratpartiet tilbod om to rentefrie lån på til saman 100.000,-. Eit av vilkåra for låneavtalen var at vi flytta frå kontoret i Barcode. Det var brei einigheit om at vi skulle ha kontor i Oslo, slik at vi har eit fast haldepunkt i offline-verda òg. Kontoret er bemanna omtrent kvar dag, og vi betalar 24.000,- i kvartalet for lokalane.

Kvifor skriv revisor det han skriv?
I mistillitsforslaget er det nokre utdrag frå ein e-post frå revisor. Det som ikkje kjem fram i denne kopipastaen er at revisor gjerne vil gå igjennom rutinar og prosedyrar heilt konkret med oss, og at revisor er i gong med revisjonen, men langt ifrå ferdig med denne. Alt i alt er essensen i e-posten frå revisor at det er rom for at vi kjem med meir dokumentasjon, og at vi styrkar den økonomiske kontrollen. Han har òg merka seg at vi har gått frå kaos med underslag, til opprydningsprosess og ein  først no nyleg friskmeldt økonomi. Han må likevel forhalde seg til at kaoset har sett merke i rekneskapen, som vi alle må.

Kvifor får vi ikkje stilt liste i alle fylkar?
Eg trur at i sluten av mars, så har vi fått stilt lister i alle fylkar.

Men – i nokre av fylkene er fylkesstyrene inaktive. Slik aktivitet går opp og ned, og mange av dei som var med i 2013 har andre ting å ta seg til, eller har mista interessen. Alle som ikkje er aktive lenger har sin personlege grunn til det. Diverre har vi nokon fylkesleiarar som har uttrykt at det ikkje ønsker å stille liste. Dette er særs beklageleg.

For å stille liste treng eit listeforslag underskrift frå to styremedlem. For å vere eit fylkesstyre må det tre personar til (kaptein, styrmann og kasserar). Vi har medlem som ønsker å vere aktive i alle fylkane, så vi kan fint klare å smelle saman fylkesstyrar som kan stille liste der det manglar. Det einaste vi treng, er å få vite om at det er behov for hjelp.

Kva er Piratpartiet sitt mål for 2017?
I år er det ingen beskjedne mål: Vi skal vinne valet, dvs. knuse oppsluttinga vi har fått dei siste åra (utan mykje valkamp) og helst komme over sperregrensa.
Anna enn valmålsettinga har vi eit veldig viktig mål: Vi skal stanse Digitalt Grenseforsvar!

Kor er valprogrammet for 2017?
Det skal vi vedta på landsmøtet i april/mai, slik vi skal kvart valår. Det ligg allereie forslag ut til debatt på forumet vårt, og viss du ikkje har vore inne og debattert enno, så gjer det i dag!


Med venleg pirathelsing
Tale Haukbjørk Østrådal

Admiral, Piratpartiet
Vice co-chairperson, European Pirate Party

Flattr this!

“Anders, vi må ta en prat”

På onsdag skal lovforslaget som bl. a. gir politiet tilgang til dataavlesing tastatur behandles i Stortinget. Vår partileder har skrevet et brev til Anders Anundsen om hvor urovekkende kontrollbehovet han viser med dette lovforslaget er.

 

Kjære Anders,

siden jeg ikke har noe å skjule sender jeg dette brevet åpent. For vi må snakke sammen. Jeg tror du har et tillitsproblem. Det er ca. 1000 dager siden vi gikk inn i den relasjonen vi har i dag. Siden den gang har vi hatt en viss distanse til hverandre, ja, vi har hatt et turbulent forhold – det har til og med vært skarpladde våpen i bildet – og nå er vi kommet til et punkt hvor jeg føler at du virkelig ikke stoler på meg mer. Derfor skriver jeg dette brevet til deg. Før du fikk den jobben du har nå var egentlig alt greit oss imellom. Vi var helt enige da du sa nei til Datalagringsdirektivet. Du uttalte at menneskers rett til et privatliv er viktig for deg. Men så ble du statsråd, og i de 1000 dagene som har gått har du begynnt å oppføre deg mer og mer kontrollerende.

Jeg forstår godt at du er redd for terrorister, narkolangere og overgripere. Jeg er også redd for at noe skal skje med de jeg er glad i. Men du skaper ikke mindre frykt ved å kreve muligheten til å følge med på hvert minste skritt jeg tar, hvem jeg ringer til og hva jeg skriver på tastaturene mine. Det du skaper da er mennesker som sensurerer seg selv, som ikke tør diskutere med andre, og som ikke tør ytre seg. Og ytringsfriheten, Anders, den er det viktig at vi tar vare på, for hvis vi ikke har den kan ingen si ifra når de ser kontrollerende adferd. Du og navnebroren din Anders Werp argumenterer for at dere vil skape verktøy som gir mer trygghet og fakker de verste kjeltringene. Forebygging, sier dere, er det viktigste mot kriminalitet. Jeg er helt enig med deg om at kriminalitet er et samfunnsproblem, og at forebygging er viktig. Men Anders, du må klare å se skillet mellom forebygging og det å forlate et av våre viktigste rettsprinsipper. For når du starter etterforskning i form av dataavlesing før lovbruddet har skjedd behandler du alle kontaktene til din potensielle kriminelle som skyldige inntil det motsatte er bevist. Og da har du snudd opp ned på et rettsprinsipp. Det er skummelt at du gjør, Anders. En annen stor utfordring med dataavlesingen din er at politiet kan lese av hva som skjer på tastaturet mitt før det i det hele tatt er sendt til noen. Noe av det jeg ofte på tastaturene mine er passord. Så hvis min grandonkel viser seg å koke meth på nivå med Heisenberg og politiet finner meg i hans kontaktlister, så kan politiet alstå få lov til å lese av tastaturet mitt, og igjen lese passordene mine. Da er det vel ingen vits at jeg har passord lenger? Om onkel politi vil lese mensenvitsene mine kan de gjerne det, men passordene mine? Uten at jeg er under etterforskning? Ikke akseptabelt. En slik lov lukter det kontrollfrik av lang vei, og Anders, det er ikke greit.

Andre land har innført lignende lover som det du har foreslått for Stortinget, og kort oppsummert: Det fungerte ikke. Forskere, statistikere og analytikere har prøvd å forklare hvorfor, og kommet fram til et mylder av svar. Jeg tror det er fordi de har lagt ressursene i feil ende. Det er ikke slik at en trenger flere overvåkingsverktøy for å forebygge terrorisme. En trenger å gi utøvende myndighet (politiet) ressursene til å etterforske. Tid, Anders, det er det du bør lovfeste at politiet trenger. Tid og personale nok til å motarbeide kriminalitet og opprettholde ro og orden. Ikke større og kulere overvåkningsverktøy.

Jeg innrømmer glatt at jeg ikke er komfortabel med at du både kan og vil følge etter meg. Ingen liker en stalker. Jeg vil ikke at du skal stå på soverommet mitt, eller ligge i lomma mi mens jeg er på do. Jeg forstår ikke hvaslags glede det gir deg å ha muligheten til det, og tanken på det er direkte creepy. Om noen skal kunne følge etter meg skal de i det minste ha tillatelse fra en domstol, ikke bare kunne stalke meg på impuls. Så Anders, legg kontrollbehovet på hylla. Ikke kast bort friheten vår. Hvis du vil prate er det bare å ta kontakt. Du vet hvor du finner meg.

Din Tale.

Flattr this!

En trygg havn

IMMI er forkortelsen for International Modern Media Institute, en islandsk organisasjon som arbeider for pressefrihet, informasjonsfrihet, retten til privatliv, vern av varslere, vel egentlig det meste du kan finne igjen i manifester og partiprogrammer hos de fleste piratpartier verden over. Men IMMI er ikke et parti, det er en organisasjon som fokuserer mer på å lage verdens beste lover (bokstavelig talt) enn å lage verdens beste politikk. IMMI har gjort fantastisk mye godt juridisk arbeid, men nå trenger de hjelp. Sånn hjelp som du kan gi dem fra hjemme i sofaen. IMMI trenger donasjoner, og de har gjort det utrolig enkelt for deg å bidra: De har en kampanje gående på Indiegogo.

Målet med kampanjen er å få gjort Island til en trygg havn for journalister og varslere, slik at de kan få gjort jobben sin uten å bli truet med represalier, på livet, eller i verste fall drept. I fjor ble 72 journalister drept, elleve flere enn i 2014. Varsleren Edward Snowden risikerer fremdeles å bli arrestert av amerikanske myndigheter om har reiser fra Russland. Han får ikke en gang dra til Norge for å motta prisene han har blitt tildelt de siste årene. Dette jobber IMMI for å gjøre noe med. Bli med på laget du også: https://www.indiegogo.com/projects/switzerland-of-bits–4#/

Dette innlegget er hentet fra Tales personlige blogg. Har du skrevet noe du synes reflekterer Piratpartiets standpunkter? Ta kontakt!

Flattr this!

Vi stiller opp om SaferInternetDay

Tirsdag 9. februar markerte vi SaferInternetDay2016. Formålet er å skape eit tryggare Internett for barn og unge, utan mobbing, misbruk og diskriminering.

Piratpartiet har eit sterkt fokus på personvern, og vi vil ikkje minst oppretthalde barn og unge sine rettar på nett. Medietilsynet sin konferanse i anledning Safer Internet Day hadde tittelen “Hva gjør du?”, der tema som barns personvern og vaksnes ansvar for å ta vare på dette var tema. Paneldebattane der konkluderte mellom anna med at vaksne må tenke seg om før dei eksponerar barn (både eigne og andre sine) på nett, og at det er dei vaksne som sitt på ansvaret. Dette stiller vi oss bak. Å passe på kvarandre og å vere til stade er langt meir effektivt enn å overvåke.

Tidlegare år har SaferInternetDay båre preg av at meir overvåking er eit grep for meir tryggleik. Dette ser heldigvis ut til å ha endra seg, og fokus ligg no i større grad på korleis vi saman gjer Internett tryggare. Piratpartiet er positive til løysingar som tar vare på menneske sine rettar til personvern, til ytringsfridom og til fritt Internett. Det er vår kjernepolitikk.

 

Flattr this!

Lederkommentar: Kursen fremover

Først av alt: Takk til Øystein Jakobsen for innsatsen som admiral de to siste årene, og takk for at du fortsetter som talsperson og vara i sentralstyret. Takk til Thor for den iherdige innsatsen med streamen, og takk til Fredrik som stilte opp som møteleder. Continue reading “Lederkommentar: Kursen fremover”

Flattr this!