Forum, verving og oppstart av lokallag

Forumet på nettsiden skal nå fungere. Det er bare å begynne å legge frem forslag til politikk som kan diskuteres. Det er besluttet at verving skal premieres. Mer informasjon kommer senere – bare sørg for at navnet til verver står på innbetalingen! Oppstart av lokallag vil også bli premiert. Informasjon Les mer…

Piratpolitikk og opphavsrett

I kjølvannet av oppstarten av Piratpartiet er pressen full av ymse oppslag som viser hvor lite enkelte har forstått av Internettet og dagens digitale distribusjonskanaler. Flere påstår de ikke vil gjøre brukere av digitale tjenester til lovbrytere, men samtidig vil de åpne og sensurere all digital post! Angrepene på vår Les mer…