Medlemskap i Piratpartiet

Betaling og pris

Medlemskapet gjelder per kalenderår, og startes og fornyes med bank som beskrevet i betalingsystem lenket til under (åpner ny fane). Betalingspåminnelse for fornying skal komme på e-post til medlemmer i løpet av årets første kvartal, men det er fritt for å betale inn før den kommer også.

For yrkesaktive:
Medlemskontingent kr 99,–
BLI MEDLEM

For ikke-yrkesaktive, studenter, skole-elever og lærlinger:
Medlemskontingent kr 99,–
BLI MEDLEM

(Vi har vedtatt endring i kontingent. Vi kommer snart til å slå sammen påmeldingsskjemaene.)


Vervet?
Er du vervet av et eksisterende medlem? Om ønskelig kan du legge til hvem du er vervet av.

Tilhørighet, rettigheter, og vilkår

Medlemmer er Piratpartiets viktigste ressurs. Bli medlem i Piratpartiet og vær med på å utforme politikken vår.

Et medlemskap hos oss er en stemme for personvern, kultur, åpenhet og rettssikkerhet.

Som medlem kan du delta på Piratpartiets landsmøter, i tillegg til årsmøter i fylkeslag og lokallag.

Alle personer som deler vårt politiske grunnsyn, og som ikke har tillitsverv i andre partier, kan bli medlem.

Medlemskap regnes fra det tidspunkt man skriftlig eller digitalt har meldt seg inn, og har betalt kontingent for inneværende år eller har en løpende betalingsplan for medlemskap sist betalt forrige år.

Medlemskap i fylkes- og lokallag skal normalt bestemmes av faktisk bosted. Hvis medlemmet foretrekker et annet fylkes- og/eller lokallag kan dette meldes til sekretariatet, som kun har anledning til å avvise særskilte ønsker med særlig god begrunnelse. Landsstyret bestemmer i siste instans hva som er særlig god begrunnelse.