Ny landsmøtetype og programseksjoner om klima og innvandring

På et ekstraordinært, digitalt landsmøte i desember vedtektsfestet Piratpartiet en ny form for landsmøte og kjerneprogramseksjoner, samt mer utfyllende politikk om temaene miljø, klima, innvanding og asyl.

Piratpartiet ønsker å bruke digitale hjelpemidler til å forme politikk og har derfor vedtatt en ny form for ekstraordinære landsmøter/årsmøter: Forenklet Digitalt Landsmøte (FDL), som delvis har blitt prøvd ut og utviklet i august og desember 2017. Partiet planlegger å avholde flere i 2018 for å revidere eksisterende og legge til ny politikk.

Det ble også vedtatt en del andre endringer av partiets vedtekter.

Piratpartiets vedtekter (les §7.3)

Programmet ble utvidet med en helt ny søyle om klima og miljø, der partiet tar klart standpunkt om at menneskelig aktivitet er en reell påvirkningskraft, og at det er viktig at økologiske og sosiale hensyn settes foran kommersielle.

Kjerneprogrammet, søyle 8

Det er også vedtatt en seksjon, der partiet presiserer sin mening om human asylpolitikk.

Grunnlag for piratpolitikk (les “Innvandrings- og asylpolitikk”)

Flattr this!

Partilederuttalelse om stortingsvalget 2017

 

For Piratpartiet var det mest spennende ved dette valget om vi ville klare å få mange nok stemmer til at vi kunne slippe å få jobben med å måtte samle sammen 5000 underskrifter på nytt, for å
kunne stille til valg neste gang. Og det klarte vi (*), til tross for at det gamle styret bare stilte valglister i halvparten av fylkene. Dette er faktisk en veldig god nyhet!

Thomas Gramstad, leder i Piratpartiet

Det nye styret har nå sittet i 4 måneder. Dette var ikke nok tid til å organisere en valgkamp fra bunnen av, spesielt ikke når mye brannslokking måtte gjennomføres først.

De gode nyhetene etter 4 måneder med nytt styre er:

Vi får fortsatt partistøtte per stemme (til sammen 1/3 av det vi har fått tidligere, nå som vi fikk 1/3 så mange stemmer).

Vi har jevn medlemsvekst – den sterke nedgangen som pågikk før det nye styret overtok er snudd. Nye medlemmer som er entusiastiske til programarbeid og andre bidrag til partiets utvikling.

Vi har fått gratis (sponset) kontor.

Økonomi og regnskap er ferdig ryddet opp og under kontroll.

Vi har fått gjenopplivet to nedlagte lokallag, og jobber med å få i gang resten av de fylkeslagene som er inaktive eller nedlagt.

Vi har fått igang jevnlige pub-møter i Oslo.

Herfra kan det bare gå fremover.

Hjertelig takk til alle partimedlemmer som har deltatt i
valgkampen!

 

Med vennlig hilsen
Thomas Gramstad,
leder i Piratpartiet

 

 

(*) For dem som lurer:

Valghåndboken side 230:

7.6.1 Registrerte partier I § 6-3 (1) er det fastsatt hvilke regler som gjelder for registrerte politiske partier. For partier registrert i Partiregisteret gjelder det for alle valg at listeforslag kan underskrives av to styremedlemmer i partiets lokalavdeling i det fylket eller den kommunen listen gjelder. Imidlertid er det et krav om at partiet må ha fått en viss oppslutning ved forrige stortingsvalg. Et registrert parti må ha fått minst 500 stemmer i ett fylke eller minst 5 000 stemmer i hele landet for å komme inn under de forenklede reglene. Det er tilstrekkelig at et parti har fått mer enn 500 stemmer i kun ett fylke for å stille liste etter forenklet modell. Kan ikke et parti vise til en slik oppslutning, kommer de inn under regelverket for uregistrerte grupper.

https://www.regjeringen.no/contentassets/328b3cb156974d358f63319277a52837/valghandbok_2017_bm.pdf

Flattr this!

Valgvake med Piratpartiet

Vi samles til valgvake på Piratpartiets stamsted i Oslo, Aye Aye
Club, fra rundt klokka 20:00 og blir der til stengetid

Dette er like ved Kirkeristen og kort avstand til Oslo S.)

Ring til 48176875 for å få hjelp til å finne oss.

Se også på Facebook-arrangement:
https://www.facebook.com/events/269920710187006/

Vi håper også at alle andre rundt omkring i landet får en spennende og hyggelig kveld.

Følg gjerne med på fortløpende kommentarer på våre Facebook-grupper Piratprat og Åpen piratprat og på Twitter-kontoen vår @Piratpartiet_no. Hvis du er medlem, sjekk gjerne ut medlemsforumet vårt.

Godt valg!

Flattr this!

Kommentar fra partileder:
Din rus – ditt ansvar

I valgprogrammet for 2017 har vi vedtatt under «Helse og omsorg» at:

«Piratpartiet stiller seg positiv til å endre rusmiddelpolitikken fra justispolitisk til helsepolitisk, og
derunder generell avkriminalisering av besittelse og bruk av brukerdoser.»

Dette viser hvilken vei Piratpartiet ønsker å gå i ruspolitikken: Behandlingstilbud istedenfor straff, et realistisk forhold til nytelse/rus, og frihet med ansvar. Veien videre med ytterligere utdypninger og konkrete detaljer vil utvikles som en del av det kontinuerlige arbeidet med valgprogram. (Vi tror generelt at valgprogramarbeid er noe av det mest spennende vi har å tilby nye medlemmer, og vi anbefaler alle interesserte å se på valgprogrammet – kanskje du finner noe du kan gi et innspill til – kanskje til og med et emne som mangler helt som du kan si noe fornuftig om?)

I dette innlegget vil jeg se på to store sperrer for utbredt aksept av avkriminalisering: to sperrer som paradoksalt nok opprettholdes først og fremst av mange av tilhengerne av avkriminalisering.

Dobbelt markedsføringskatastrofe

Tilhengerne av avkriminalisering og regulert legalisering av hasj og narkotika sliter med massiv motvilje fra folk flest. For meg er det åpenbart at denne motviljen ikke kommer først og fremst fra selve standpunktet om at andre rusmidler (enn alkohol) bør lovreguleres på lignende vis som alkohol. Derimot kommer den fra to store feil mange tilhengere begår og som utgjør en dobbelt markedsføringskatastrofe.

Siden øl og vin er foretrukket av normalbefolkningen og har få skadevirkninger ved måteholden bruk, garanterer man seg å møte sterk motvilje ved å fremstille måteholden bruk av alkohol som alkoholisme/samfunnskrise og argumentere for at slik bruk skal erstattes med hasj og narkotika. Dette er en form for moralisering mot alkohol – og ikke til fordel for avholdenhet, men til fordel for å bruke narkotika istedet!

Så sperre nr. 1 er altså: En merkelig moraliserende demonisering av alkohol preger mye rusliberal argumentasjon. Det burde være åpenbart at hvis man istedet argumenterte for at «andre rusmidler» bør lovreguleres på tilsvarende måter som alkohol, uten å lage moraliserende krav om at de skal erstatte alkohol, så kan man ta et stort skritt bort fra å masseprodusere fiender og motstandere i rusmiddeldebatten.

 

Thomas Gramstad, leder i Piratpartiet

Tobakk pluss

Det andre problemet har å gjøre med at hasj og dens slektninger ofte forbrukes ved røyking og forbindes med røyking. Hasj er «tobakk pluss», tobakk med «nogo attåt». Da oppstår alle de sedvanlige problemene og plagene forbundet med røyking og passiv røyking.

Vi har fått lovbeskyttelse og vern mot passiv røyking etter flere tiår der det var fritt frem å plage hvem som helst hvor som helst med etsende, sviende og stinkende giftgasser. Det var en hard kamp der både en spekulativ bransje og likegyldige nikotinjunkier måtte drives fra skanse til skanse, en kamp som ennå ikke er helt ferdig. Og fart på denne kampen ble det ikke før den medisinske kunnskapen ikke lenger kunne holdes skjult selv av en pengesterk og korrupt bransje.

Men mange tilhengere av hasj og rusliberalisering bryr seg ikke om vernet mot og frigjøringen fra passiv røyking – en frigjøring som mesteparten av befolkningen, inkludert mange røykere, setter så stor pris på. Istedet bagatelliserer eller fornekter nevnte tilhengere problemene med passiv røyking og ender ofte opp med å si «Jeg vil røyke hasjen min i fred, hvor som helst». Og påminner dermed sine tilhørere om den lange, seige, og nylige frigjøringskampen mot passiv røyking.

Så sperre nr. 2 er altså: En likegyldig bagatelliserende ignorering eller fornekting av skadene og plagene som passiv røyking medfører og forårsaker. Det burde være åpenbart at hvis man istedet gjorde det veldig klart og tydelig at «selvfølgelig skal ingen påtvinges passiv røyking, vi vil ikke fjerne den beskyttelsen og fremskrittet fra noen» – så kan man ta enda et stort skritt bort fra å masseprodusere fiender og motstandere i hasj- og rusdebatten.

Spis, drikk og vær glad

I tillegg er det fullt mulig å innta hasj og narkotika som mat eller drikke, dette er ikke uvanlig, og det bør fremheves og understrekes i debatten. Fordi det får disse rusmidlene til å fremstå som mindre truende, farlige, og plagsomme for omgivelsene.

I en nylig diskusjon om «gode onelinere» kom noen pirater frem til at et bra slagord for Piratpartiets ruspolitikk kunne være «Din rus – ditt ansvar». Dette slagordet fanger opp og fremhever flere ting på en gang:

  • Helse og behandlingstilbud, ikke straff
  • Friheten til å velge, og ansvaret for å velge
  • Å ikke sette andre i fare, skade eller plage
  • Ingen moraliserende demonisering av enkelte rusmidler
  • Ingen fornektende bagatellisering av passiv røyking

 

Thomas Gramstad,
leder i Piratpartiet

Flattr this!

Møt Piratpartiet i Oslo

7. september klokka 18 er et tidspunkt som du bør merke deg. Da kan du nemlig møte folk fra Piratpartiet hos The Kasbah Hub i Oslo.

Piratpartiet skal da presentere sine viktigste valgkampsaker, som er blant annet frihet, infrastruktur, allemannsrett, kontanter, kryptovaluta, tannhelse og heimevern. Kom gjerne selv med kritiske spørsmål til partileder Thomas Gramstad og partisekretær Geir Aaslid denne kvelden.

Oppdatert informasjon finner du her:
Facebook-arrangement (pålogging ikke nødvendig)

Vi sees!

Flattr this!

Er du en Pirat?

 

Nå har forhåndsstemmingen begynt, og vi anbefaler alle å forhåndsstemme gjerne jo før jo heller.

Men hva skal du stemme på? Er du kanskje en Pirat?

Etablerte media tar ikke med Piratpartiet i sine valgomater og liknende. Ta derfor denne uoffisielle testen og se om DU faktisk er en Pirat: https://apps.facebook.com/fb-quizzes/er-du-en-pirat

 

 

Nå som du vet hva du kan stemme på, er spørsmålet: Hvor og hvordan kan du forhåndsstemme der du bor? Dette svarer valgmyndighetene på her: https://valg.no/valgene/stortingsvalget-2017/forhandstemme/na-kan-du-forhandsstemme/

 

Godt valg!

 

Flattr this!

Forslag til organisering av Piratpartiet

Internasjonal koordinator hos Piratpartiet i Norge og nestleder i Piratpartiet Nordland, Raymond Johansen, har skrevet forslag til hvordan Piratpartiet bør organiseres fremover. Debatt ønskes velkommen.

Lederne og administrasjonen

Partilederen har av medlemmene gjennom landsmøtet blitt gitt ansvaret for å lede partiet og er således øverste leder. Partilederen leder derfor sentralstyret og administrasjonen. Nestlederne, organisatorisk og politisk, selv om de er autonome i sine områder, rapporterer naturlig nok til partilederen.

Administrasjonen består av partileder, nestlederne, og under dem alle andre ledere av fagområder som for eksempel tech og kommunikasjon. Administrasjonen er utøvende organ som ledes av partilederen og rapporterer til sentralstyret.

Sentralstyret

Illustrasjonsfoto: HistoryBlog.com

Sentralstyrets medlemmer er øverste beslutningsorgan mellom landsmøter. Sentralstyret, ledet av partilederen, gir administrasjonen instruksjoner og rutiner for rapportering og delegerer hovedoppgaver til dem. Videre setter sentralstyret rammene for administrativ autonomi og vedtar rutiner og rammer for all aktivitet
mellom styremøter. Vi har altså et beslutningsorgan, som er sentralstyret, og et utøvende organ, som er administrasjonen.

Sentralstyret beslutter saker i styremøter, og administrasjonen utøver disse vedtakene mellom møtene.
Sentralstyrets leder (partileder) har to dermed to roller og er en sentral del av begge begge organer. Dette kalles en arbeidende styreleder, som er leder som både beslutter og utøver. I små organisasjoner er dette svært vanlig.

Partisekretæren

Små organisasjoner har normalt sett ikke en generalsekretær. Partisekretæren, som deltar på styremøter og forberedelser til dem, er uten stemmerett. Partisekretæren er altså en del av det utøvende organ, administrasjonen, og har som naturlig delegert oppgave, særlig innen regnskap og budsjettering, som sitt fagområde.

I små organisasjoner som vårt parti er det ikke naturlig at partisekretæren har en full stilling, og må operere ut fra
en kontrakt slik som i hvilket som helst selskap. I fremtiden bør dette være et profesjonelt arbeidsforhold, og bør således defineres som en betalt stilling – straks de økonomiske rammene gjør dette mulig.

Administrasjon og ledelse i fremtiden

Sentralstyret må i fremtiden ha muligheten til å ansette partisekretær og knytte til seg andre profesjonelle
til spesielle betalte fagområder/stillinger mellom landsmøter.

Av dette kan man også naturlig konkludere at siden det ikke er rom for å ansette eller etablere betalte stillinger,
må administrasjon og utøvelse innen fagområder gjennomføres på frivillig basis av andre.

Administrative oppgaver kan av lederne fritt delegeres til frivillige. Tillitsvalgte lokalt og regionalt, medlemmer i sentralstyret, og medlemmer og ikke-medlemmer hentet utenfra kan utføre oppgaver og bli en del av det utøvende organet, administrasjonen, eller få ansvar for støttefunksjoner med direkte rapportering til administrasjonen eller en leder, svært sjeldent til sentralstyret. Slik situasjonen er nå, like etter det siste landsmøtet, er det svært naturlig at sentralstyrets medlemmer får utøvende oppgaver.

Det betyr at også styremedlemmer vil kunne ha to hatter og således både ha ansvar for beslutning og utførelse innenfor spesielle fagområder. (For eksempel: Et styremedlem skal kunne være IT-sjef på samme tid.) Men oppgavene må ha en klar skille mellom rollene og styremedlem må være svært oppmerksom og klar på når man tar på seg de forskjellige rollene. Et eksempel vil være at en IT-sjef kan kjøpe en server eller bestille kabler. Det gjør han eller hun ikke som styremedlem, men som IT-sjef. Men for å kunne gjøre dette, må han ha fått delegert oppgaven fra Sentralstyret. Han/hun kan ikke gjøre begge deler. Altså ikke både beslutte innkjøp og utføre innkjøp over en viss størrelse.) Dette kalles et arbeidende styremedlem (akkurat som arbeidende styreleder nevnt ovenfor).

Få ting gjort

Hvordan skal vi da virkelig få ting gjort, dersom vi har blitt enige om strukturen som jeg har beskrevet til nå?

Et viktig prinsipp i små organisasjoner som Piratpartiet blir altså frihet under ansvar og krever at alle er fokusert på å
skille mellom rollene, og må sørge for at man opptrer med ryggdekning.

Skal vi kunne få ting gjort, må det være en stor grad av nettopp frihet under ansvar, og nøkkelordet her er tillit
til hverandre. Tillit til at andre gjør oppgaver de har tatt på seg og tillit til hverandre. For å oppnå tillit i alle ledd må alle oppgaver som delegeres være klart definerte og det gjelder selvsagt også med hvem som har ansvaret. Det må alltid være en navngitt person.

En påtatt oppgave må deretter alltid rapporteres til den som har delegert oppgaven. For eksempel: Dersom partileder har gitt en oppgave til et arbeidende styremedlem, må styremedlemmet, da midlertidig en del av administrasjonen, rapportere tilbake når oppgaven er utført. For eksempel: «Jeg har bestilt møtelokalet og prisen ble slik vi avtalte. Her er dokumentasjonen, kontrakten og kontaktdata til alle involverte.» OBS: Alt som er innenfor budsjettrammer og bidrar positivt er bra. Mens det motsatte…!

Påta deg aldri en oppgave du vet du ikke har tid eller kompetanse til å utføre. Slik mister du tillit og blir
således et ledd som bidrar til at sømmene rakner i hele organisasjonen.

Når noen har påtatt seg en oppgave og fått delegert ansvar, må vedkommende få tillit til at jobben blir gjort etter beste evne, og alles ansvar er å forsøke å ikke blande seg inn i hvordan den blir utført. Det er en uting som gjør at få
ting blir gjennomført.

Å måtte ha rett eller få ting gjort – det er spørsmålet

Det er mindre viktig å ha rett, enn at ting blir gjort. Pirater har en tendens til å krangle og alltid ville
skulle ha rett. Det har tatt drepen på en rekke piratpartier. Det har jeg sett altfor mange ganger i mange
land og på mange språk. Hver uke må noen, ofte undertegnede, inn for å roe ned et troll som alltid skal ha
rett. Troll stinker noe forferdelig.

Arbeidstid er knapp ressurs og bruker du andres tid i lange diskusjoner fordi du må ha rett, dreper du
organisasjonen. Du blir da en negativ ressurs for partiet og drar i feil retning og burde derfor i stedet bli medlem
i en diskusjonsklubb eller bruke tiden utelukkende på Twitter. Der finner du mange likesinnede.

Makt er aldri et mål i seg selv, og for mye makt på ett sted dreper kreativiteten i resten av organisasjonen.
Pirater sprer makten så bredt som mulig og henter all sin inspirasjon nedenfra og opp. Den beste piraten er alltid best på å inspirere andre. Han sår og vanner og deler alltid sine suksesser med alle som
har bidratt.

Posted by Raymond Johansen on 7. juni 2017

Raymond Johansen (forsidefoto på Facebook-profil)

Logisk?

Hvis du synes dette var mye, kanskje for mye til og med, da vil jeg du skal tenke følgende: Alt dette er ren logikk og fremkommer egentlig helt av seg selv. I tillegg er det bygget på lang erfaring og ikke minst erfaring fra de siste to år i denne organisasjonen. Med bakgrunn i dette, kan du lese det hele en eller flere ganger til og kanskje se at logikken er så grei at det ikke var så ugreit likevel.

Dersom du finner logiske eller strukturelle brister i min tankegang, si klart ifra med en gang. Jeg, som pirat, elsker
konstruktiv kritikk og er ikke hårsår. Jeg har ikke tid til overs for slik smålighet det er å ikke tåle at ha gjort en feil.
Videre er tankene her basert på signaler fra hundrevis av e-poster i tiden etter landsmøtet. Jeg har lest så å si alle
sammen og gledet meg stort over aktivitetsnivået. La oss forte oss med å få  gjort masse – på mest mulig rett måte. Jeg er sikker på at jeg har mønstret på rett skute og at de som skal lede meg og alle dere andre er flotte folk.

 

Raymond Johansen,
global pirataktivist fra Norge
raymond @ piratpartiet.no

Flattr this!

INGEN FRAKSJONER – kommentar fra partileder

 

Noen tanker fra tiden etter landsmøtet i Bergen:

Det er ingen fraksjoner i Piratpartiet.

Det er bare en liten haug (vi skal gjøre den større) mennesker
med mange meninger, synspunkter og holdninger som peker i mange
ulike retninger, og noen som peker i samme retning.

Partileder Thomas Gramstad taler på landsmøtet i Bergen (Foto: Adrian Tveito Ingebrigtsen)

Det var et par tidligere tillitsvalgte som drev med
konfliktskapende og vedtektsstridige aktiviteter. Et samlet og samlende landsmøte forkastet og stoppet denne splittende virksomheten. Derfor finnes det ingen fraksjoner i Piratpartiet.

Vi må se på hver pirat vi møter som det mennesket den er, med sine personlige meninger og egenskaper, og ikke som representant for en eller annen meningsfraksjon. Vi må slutte å snakke om og tenke på fraksjoner, ellers kommer vi til å gjenskape dem, som en annen selvoppfyllende dommedagsprofeti.

Vi har et utadrettet slagord, til bruk i valgkampen:
PIRATPARTIET – DIN FREMTID

Jeg mener at vi også trenger et internt slagord, og mitt
forslag er:
INGEN FRAKSJONER – BARE MENNESKER

Eller i all korthet: INGEN FRAKSJONER

Alle som trenger det anbefales å si dette til seg selv hver
morgen i speilet.

Dette er altså en holdning å møte våre omgivelser med, en måte å
prøve å bygge ned gamle konflikter, og å forebygge nye konflikter
på.

Men hva hvis det er noen som absolutt ikke vil samarbeide, som
saboterer og øker konfliktnivået? Da må vi stå i konflikten,
prøve å ikke eskalere den, men likevel finne og gjennomføre en
ryddig løsning.

Landsmøteavslutningen (Foto: Adrian Tveito Ingebrigtsen)

Ikke alle konflikter har enkle løsninger, og ikke alle mennesker er løsningsorientert. Men hvis hver enkelt selv prøver å være mest mulig løsningsorientert, nekter å la seg styre av gamle konfliktlinjer og prøver å tenke på hva som er best for helheten (hele partiet, hele byen, hele samfunnet) istedenfor å la seg definere av fraksjoner og fiendebilder – da blir det mye lettere
å komme noen vei. Alt dette rommes i mottoet INGEN FRAKSJONER.

Men det er bare begynnelsen. Deretter kommer lytting,
kommunikasjon, medietrening, fokus på det som samler, branding… det
blir spennende tider…

 

Thomas Gramstad / Admiral T
Leder for Piratpartiet
thomas@piratpartiet.no

Flattr this!

Ny start for Piratpartiet – hilsen fra den nye ledelsen

Hei,

Dette er en liten hilsen fra den nye ledelsen i Piratpartiet.

 

Thomas Gramstad, leder i Piratpartiet (Fotograf: Per Inge Østmoen. CC By SA 3.0)

LANDSMØTET OG REBOOT – NY START

Aller først: Tusen takk for tilliten på landsmøtet!

Landsmøtet gikk mye bedre enn vi fryktet på forhånd, og vi har
fått på plass et styre og tillitsvalgte med mange aktive og
kunnskapsrike mennesker. Dette er et godt tegn.

Her er referat fra landsmøtet:
Signert referat, landsmøtet til Piratpartiet 6.-7. mai 2017, ferdig versjon

Det nye styret har jobbet hardt med brannslokking og opprydding.
Mange henvendelser til det gamle styret har blitt liggende
ubesvart, inkludert henvendelser fra Partilovnemnda. Vi jobber
oss gjennom dette.

Vi har hatt møte med revisor og gått gjennom regnskap, de siste
detaljene klargjøres til innlevering til Partiportalen neste uke.

Det uvettige pengesluket som pågikk er stoppet.

Valglisten for Oslo har blitt klarert og godkjent hos
valgmyndighetene, og Hordaland er hakk i hæl.

Piratskuta dras nå av skjæret og klargjøres til valgkamp. Det er
satt en stopper for misbruket av partiets penger.

Det planlegges ekstraordinært landsmøte i Arendal helgen før
Arendalsuka, som vedtatt på LM i Bergen. Her vil vi jobbe med
valgkamp, medietrening, og program: både kjerneprogram,
breddeprogram og valgprogram. Piratpartiet vil være aktivt
tilstede på Arendalsuka. Her blir det mye moro! Mer info om alt i
Arendal kommer.

 

VALGKAMP

Vil du være med i valgkampen? Da vil vi gjerne høre fra deg.
Eksempler på ting vi trenger folk til: Stå i valgbod, delta i
sosiale medier, gjøre praktiske ting/sjauing, delta i
organisering infrastruktur, lokallag, nye grupper.

Ny mediegruppe opprettes av politisk nestleder. Vil du være med i
denne? Gi oss beskjed.

 

PAYPAL, VIPPS OG BITCOIN

Vi får mange medlemskontingenter og donasjoner inn via
paypal@piratpartiet.no og det er flott!

Om kort tid får vi også Vipps på plass, beskjed kommer og vil
også bli oppdatert på websidene.

Vi jobber også med å få opp betaling av kontingent via Bitcoin.

Kort sagt: Nå skjer det mye i Piratpartiet!
Det vil komme en jevn rekke nyheter og oppdateringer i tiden
fremover.
Følg oss i sosiale medier, på www.piratpartiet.no, på Facebook
har vi både side og grupper.

 

Med mange pirathilsener,

Thomas Gramstad / Admiral T
Leder for Piratpartiet
thomas@piratpartiet.no

Svein Mork Dahl
Politisk nestleder
svein@piratpartiet.no

Olav Handeland
Organisatorisk nestleder
olav.handeland@piratpartiet.no

Raymond Johansen
Global Pirate Activist / International Coordinator for Pirate Party Norway (PPNO)
raymond@piratpartiet.no

Geir Aaslid
Fungerende generalsekretær
geir@piratpartiet.no

Flattr this!

12.–13. mars var det landsmøte for Piratpartiet i Trondheim. På det blei det vedtatt ganske omfattande oppdateringar i kjerneprogrammet og nokre viktige endringar i vedtektene.

Bilete frå landsmøte 2016 – 1

Sidan endringane i Kjerneprogrammet er ganske omfattande og leiaren i Programbanden har hatt det ganske travelt privat i det siste, har oppdateringane kome på wikien først no. Det noverande kjerneprogrammet kan finnast på wikien her: Piratpartiets kjerneprogram 2016

Kjerneprogrammet på nettstaden piratpartiet.no vil bli oppdatert så fort det lar seg gjere.

Forslag for endringar i kjerneprogrammet for landsmøtet i 2017 har allereie begynt å kome inn til den nye Programbanden. Forslaga kan finnast her: Forslag til programendringar for landsmøtet i 2017

Send inn fleire fleire til programbanden@piratpartiet.no. Send gjerne også inn kommentarar til allereie innsendte forslag dit, men Programbanden ønskjer helst at forslaga skal bli diskutert ope på forumet til Piratpartiet på reddit.piratpartiet.no. Meld inn på subredditen der, og start gjerne diskusjonstråd for forslag der viss ikkje alt er oppretta.

 

Nye personar i sentrale verv

Det blei gjort ganske store utskiftingar i sentralstyret, som no er sett saman slik:

For å sjå korleis avstemninga gjekk til, sjå landsmøtereferat som blir linka til nedanfor.

Som nemnt blei det også valt ein ny Programbande. Alle som meldte seg frivillig til den, fekk vere med. Komiteen/banden ser no slik ut:

 

Andre vedtak

Vedtektene med oppdateringar frå landsmøtet er å finne her: Piratpartiets vedtekter

Dessutan blei følgjande forslg om å få til plattform for breiddedemokrati vedtatt:

“Landsmøtet vedtar å opprette et utvalg (navn er helt valgfritt, men ikke bruk så veldig mye landsmøtetid på å bestemme akkurat det) som tar for seg de ulike avstemningsplatformene som er tilgjengelige pr. i dag. Utvalget skal samle sammen informasjon om de ulike plattformene ved å kontakte andre piratpartier, se på dokumentasjon av de ulike plattformene, og evt. også sette seg inn i den tekniske biten av plattformen slik at det blir avklart om Piratpartiet klarer å vedlikeholde og drifte sin egen plattform. Utvalget skal også se på brukervennlighet, vurdere behov for opplæring i bruk av plattformen, samt holde medlemmene oppdaterte på framgangen i utredningsarbeidet gjennom partiets wikisider og interne diskusjonskanaler. Utvalget legger fram en innstilling til plattform senest for landsmøtet 2017, og avvikles i sin helhet så snart landsmøtet har vedtatt plattform.”

Alle resultata frå avstemningane på landsmøtet er å finne i referatetet her:

Referat for landsmøtet i 2016

Gå inn her for å sjå kva det blei stemt over:

Sakspapir for landsmøtet i 2016

 

Tekst: Targeir Attestog
Foto: Kenneth Polden

 

 

Flattr this!

Kjerneprogram og vedtekter oppdatert på landsmøte

12.–13. mars var det landsmøte for Piratpartiet i Trondheim. På det blei det vedtatt ganske omfattande oppdateringar i kjerneprogrammet og nokre viktige endringar i vedtektene.

Bilete frå landsmøte 2016 – 1

Sidan endringane i Kjerneprogrammet er ganske omfattande og leiaren i Programbanden har hatt det ganske travelt privat i det siste, har oppdateringane kome på wikien først no. Det noverande kjerneprogrammet kan finnast på wikien her: Piratpartiets kjerneprogram 2016

Kjerneprogrammet på nettstaden piratpartiet.no vil bli oppdatert så fort det lar seg gjere.

Forslag for endringar i kjerneprogrammet for landsmøtet i 2017 har allereie begynt å kome inn til den nye Programbanden. Forslaga kan finnast her: Forslag til programendringar for landsmøtet i 2017

Send inn fleire fleire til programbanden@piratpartiet.no. Send gjerne også inn kommentarar til allereie innsendte forslag dit, men Programbanden ønskjer helst at forslaga skal bli diskutert ope på forumet til Piratpartiet på reddit.piratpartiet.no. Meld inn på subredditen der, og start gjerne diskusjonstråd for forslag der viss ikkje alt er oppretta.

 

Nye personar i sentrale verv

Det blei gjort ganske store utskiftingar i sentralstyret, som no er sett saman slik:

For å sjå korleis avstemninga gjekk til, sjå landsmøtereferat som blir linka til nedanfor.

Som nemnt blei det også valt ein ny Programbande. Alle som meldte seg frivillig til den, fekk vere med. Komiteen/banden ser no slik ut:

 

Andre vedtak

Vedtektene med oppdateringar frå landsmøtet er å finne her: Piratpartiets vedtekter

Dessutan blei følgjande forslg om å få til plattform for breiddedemokrati vedtatt:

“Landsmøtet vedtar å opprette et utvalg (navn er helt valgfritt, men ikke bruk så veldig mye landsmøtetid på å bestemme akkurat det) som tar for seg de ulike avstemningsplatformene som er tilgjengelige pr. i dag. Utvalget skal samle sammen informasjon om de ulike plattformene ved å kontakte andre piratpartier, se på dokumentasjon av de ulike plattformene, og evt. også sette seg inn i den tekniske biten av plattformen slik at det blir avklart om Piratpartiet klarer å vedlikeholde og drifte sin egen plattform. Utvalget skal også se på brukervennlighet, vurdere behov for opplæring i bruk av plattformen, samt holde medlemmene oppdaterte på framgangen i utredningsarbeidet gjennom partiets wikisider og interne diskusjonskanaler. Utvalget legger fram en innstilling til plattform senest for landsmøtet 2017, og avvikles i sin helhet så snart landsmøtet har vedtatt plattform.”

Alle resultata frå avstemningane på landsmøtet er å finne i referatetet her:

Referat for landsmøtet i 2016

Gå inn her for å sjå kva det blei stemt over:

Sakspapir for landsmøtet i 2016

 

Tekst: Targeir Attestog
Foto: Kenneth Polden

 

 

Flattr this!