Du kan ikke være fri uten at du også er trygg og mett.

Publisert av Svein Mork Dahl den

Kommentar – Arendals Tidende
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. 

Svein Mork Dahl – Kommentator og Partileder i Piratpartiet

For tusenvis av nordmenn kommer Halloween tidlig i oktober i år, og det er bare tricks, ingen treats.

Jeg sikter til alle dem som i oktober, midt i et regjeringsskifte, etter to år med Korona-nedstengning, når makstiden på Arbeidsavklaringspenger, og ikke er ferdig utredet til enten ufør eller videre jobb.

I begynnelsen av oktober har rundt 3900 mennesker fått arbeidsavklaringspenger i tre år, som er den vanlige maksperioden sier tall fra NAV selv. For knappe 3 år siden, rett før korona snudde landet på hodet, ble regelen for arbeidsavklaringspenger (AAP), endret. Regelendringene var omstridte, og har ført til mye kritikk.

Blant annet ble stønadsperioden redusert fra fire til tre år, og vilkårene for en forlengelse ble kraftig redusert. I tillegg ble det innført en ventetid på ett år for mottakere som ikke lenger kunne motta AAP, og som heller ikke var ferdig utredet til enten jobb eller uføretrygd – såkalt karenstid.

Menneskene det er snakk om er verken friske, ferdig behandlet eller ferdig avklart i helsevesenet eller i Nav.

Vær og en av disse 3900 personene går en veldig usikker fremtid i møte. Og er det en ting som er sikkert er at usikkerhet ikke er helsefremmende for personer som allerede er avhengig av en ytelse fra NAV på grunn av helsemessige utfordringer. Dette er 3900 potensielle personlige tragedier, og den har vært varslet lenge.

Karensperioden på ett år ble innført «for å understreke at AAP er en midlertidig ytelse», og det er bred politisk enighet om den såkalte “arbeidslinja”. Det skal lønne seg å jobbe, men når ble det slik at det skal straffe seg å være uforskyldt syk? Når ble det slik at enkeltpersoner skal straffes økonomisk fordi det offentlige har sviktet i jobben sin?

Det at personer som ikke er ferdig med avklaring  av arbeidsevnen hos enten Nav eller helsevesenet, kan fratas arbeidsavklaringspengene i ett helt år før de kan søke om det på nytt kan umulig ha vært lovgivers intensjon. Den avtroppende regjeringen har forklart at intensjonen med endringene var tettere oppfølging og raskere avklaring av dem som mottar AAP. 

Men man fulgte ikke opp med mere ressurser til NAV og helsevesenet.

Dette, kjære venner, er oppskriften på en varslet tragedie, og man har vært klar over dette siden man endret lovverket i 2018.  Det rammer ikke mange nok til å skape et “AAP-brøl” på Facebook som strømprisene, bompenger og oljebrølet. Disse sakene er verdt en kommentar i seg selv. Men “karensåret” rammer tusenvis av enkeltpersoner, de fleste av dem i en situasjon der de har mer enn nok med å håndtere egen helse. 

Det rammer dem, deres familier, og ikke minst, deres barn. Sannsynligvis noen du kjenner, og de som rammes hardest av høye strømpriser er dem som blir stående helt uten inntekt under karensåret.

Kan godt hende de ikke er så interessert i hverken bompenger eller bensinpriser etter at bilen måtte selges, og pengene brukes opp før man fikk innvilget sosialhjelp. 

Du kjenner ikke frihet før du er både trygg og mett.

Svein Mork Dahl

Forrige ukes kommentar fra Svein Mork Dahl

Kommentator