Kaller alle sofapirater. Bli med på reisen

Publisert av Svein Mork Dahl den

Kjære både gamle, og ikke minst alle nye, Pirater,


I et år der vi har doblet medlemstallet.
Der vi har gjennomført en valgkamp vi ikke skal skamme oss over.
Der vi ser at vi har nådd ut til over en halv million nordmenn via sosiale medier, og har hatt over 18000 besøk på hjemmesiden den siste uken. Gjennomført hundrevis av timer på stand i alle landsdeler.


Sannsynligvis har vi nådd ut til flere folk enn noen gang før, og da er det utrolig skuffende å ikke få betalt i flere stemmer.

Den digitale arbeiderklassen stemmer #Pir

Svein har stått på valgkampstand nesten hver dag i fem uker, mer eller mindre alene de siste 3 ukene på Karl Johan. Snakket med tusenvis av mennesker, det samme har de av våre medlemmer og tillitspersoner som jobbet natt og dag med å stille lister, de som kjørte i 3 timer for å stå tre timer på stand, for så å kjøre hjem igjen. Ikke minst gjorde man en formidabel innsats i Trøndelag.

Men det var ikke nok.

Vi var ikke mange nok som deltok, ikke mange nok som gjorde en innsats for å få oss valgt.
Det er begrenset hva vi sentralt klarer å dekke over. Selv ikke vi klarer å være på to, eller flere, steder på en gang. Vi krever ikke mye, men vi kan ikke være et parti av støttemedlemmer.

Det er mange grunner til at valgresultatet var skuffende. Blant annet et valg preget av taktisk stemmegivning, mange nye småpartier, lite eller ingen omtale i riksdekkende media, en valgkamp avhengig av mye penger vi ikke har, for få aktive pirater til å gjøre jobben, og direkte angrep på våre sosiale medier der vi som et resultat mistet veldig mye synlighet siste tre dager før valgdagen.

I løpet av våren 2022 vil det åpne seg muligheter for å bli stemt inn som nye tillitsvalgte på kommune-, fylke-, og nasjonalt nivå. Engasjer deg nå, bli kjent med partiet, og bli med på å utforme organisasjon og politikk som vi skal fornye, finpusse, og legge til i nærmeste fremtid.
Vi trenger å bygge partiet, ikke minst trenger vi å bygge organisasjonene lokalt. Vi trenger engasjerte medlemmer som vil bruke litt tid og krefter på å sikre at vi fremdeles er vaktbikkja mot korrupsjon, hemmelighold og dårlig kode. Vi trenger å samle signaturer for å stille lister til valg, og det arbeidet må starte nå. Slik at vi kan fremstå som et reelt alternativ ved lokalvalgene i 2023.

Vi trenger mer enn en person i folkevalgte organer etter valget i 2023, og vi trenger et levende parti med villige medlemmer til Stortingsvalget om 4 år. Piratpartiet har lykkes med å få valgt inn pirater i parlamentene i Tsjekkia, Island og Luxembourg, samt at vi har 4 representanter i EU-parlamentet. Det er ingen unnskyldninger for at vi ikke skal klare det samme her i Norge.

Hva ber vi om?

Først og fremst at du er villig. Deretter at du aktiverer brukeren din på https://forum.piratpartiet.no/ og følger oss på sosiale medier. Om du mangler bruker til forumet kan du sende en epost til tech@piratpartiet.no så vil du få en invitasjon.

Piratpartiet har verdens beste memer. Del dem… Join gruppene våre på FB, Mastodon eller Discord. Bli med på de månedlige videotreffene våre og bli kjent med andre som deler din overbevisning om at vi kan utgjøre en forskjell. Være vaktbikkje, og gjøre verden littegrann bedre.

Ikke la sjansen gå fra oss. Ikke vær en av dem som ikke grep sjansen.

Våre tre viktigste saker i dette valget:

Rettferdighet.
Det å gi alle like muligheter til å følge sin drøm og realisere sitt potensiale uavhengig av sosial bakgrunn, etnisitet, tro eller kjønn.

Frihet
Frihet fra statens trang til å ønske å detaljregulere borgernes liv i den private sfæren, nei til masseovervåking, styrking av personvernet, sikre at fellesskapet ressurser er i fellesskapets eie gjennom å flytte beslutningene nærmest mulig de som vil bli påvirket av dem. Altså et åpent, gjennomsiktig og mer direkte demokrati.

Fremtiden
Sikre norsk uberørt natur og fokusere på å finne de praktiske løsningene på fremtidens problemer i stedet for å kun snakke om dem. Symbolpolitikk som sluttdato for oljeutvinning 15 år frem i tid er et symptom på at man ikke sitter på gode praktiske løsninger. Mer forskning på fornybare energiressurser, inkludert innenfor kjernekraft, hydrogen og piezo-elektriske energiutvinnere for å nevne noen eksempler Symbolpolitikken hindrer også utviklingen av mer miljøvennlig teknologi for dagens ikke-fornybare energikilder. Piratpartiet er teknologipositive, og mener at vi om vi fokuserer på løsningene, og bruker ressurser på forskning og utvikling vil kunne løse fremtidens miljømessige utfordringer.

Mest populære saker blant unge velgere:

 • Ha e-sport og gaming inn i skolen for å utnytte læringspotensialet i ny teknologi
 • Ha personlige økonomi inn i skolen for å forberede dem på voksenlivet
 • Mindre lekser i skolen og lekser skal være prosjektorienterte slik at man har minst 1 uke på en oppgave, og man bestemmer selv når man vil jobbe med oppgaven bare man leverer den på riktig tid. Også skoleelever bør ha et klart skille mellom jobb og fritid.
 • Flytte all religionsundervisning til Historiefaget.
 • Øke ressursene til forebyggende arbeid og tidlig innsats for å forebygge psykiske helseproblemer
 • Sikre at skolen også lærer bort kritisk tenkning og datasikkerhet fra tidlig alder.

Mest populære saker for velgere over 35 år:

 • Sikre selvstendig næringsdrivende tilgang på sosiale rettigheter på lik linje med lønnsmottakere
 • Reformere og avbyråkratisere NAV.
 • Vi vil utrede alternative løsninger for et sosialt sikkerhetsnett. Man er ikke fri om man ikke også er trygg og mett.
 • Ha en næringspolitikk som mer fokuserer på de små og mellomstore bedriftene som tross alt skaper de fleste nye arbeidsplassene i Norge.
  • Disse trenger et rammeverk som gjør at Gründerskap og entreprenørskap fremstår som en attraktiv karrierevei for flere.
 • Arbeidsgiveravgiften fremstår i dag som en skatt på det å skape arbeidsplasser, og som et incentiv for å flytte arbeidsplasser ut av Norge.
  • Spesielt små og mellomstore bedrifter bør ikke utsettes for den form for diskriminering i konkurransen mot utenlandske selskaper.
 • Reformere skatteregimet.
  • Vi trenger et skatteregime som er enklere og mindre byråkratisk. Færre skatter, mindre byråkrati. Folk har en rett til på en enkel måte vite sin totale skattebyrde.

sikre at verdier skapt i Norge blir beskattet i Norge. Internasjonale selskaper skal ikke kunne flytte verdier skapt i Norge ut av landet for å hindre beskatning som vil falle norske borgere til gode.

For å avslutte denne e-posten om å bli mer enn en passiv tilskuer vil vi fortelle noen anekdoter fra valgkampen.

Valgboden på Karl Johan
Valgboden på Karl Johan

Når man står på valgkampstand blir man konfrontert med utrolig mange morsomme rykter om partiet, og jeg har forsøkt å samle de morsomste her.

Mest populære rykter om Piratpartiet hørt på valgkampstand:

 • Piratpartiet sto bak hackingen av Stortinget i 2020 og 2021

Mest fristende svar til dette er “Ingen kommentar”, men jeg heller sende ut en takk til Russland og Kina for litt gratis reklame på Reddit.

 • Vi er høyrekstreme

Begrunnet med at massemedia har plassert småpartiene til høyre for FrP i oversikten over oppslutning. I virkeligheten er vi et blokkuavhengig, verdiliberalt sentrumsparti med en liberal næringspolitikk OG en kjærlighet for velferdsstaten.

 • Vi er kristne, høyreekstreme og rasister

I sydligere deler av Tyskland blant annet er de kristendemokratiske partiene oransje, når Piratpartiet Norge valgte oransje som sin farge i 2012 hadde det bakgrunn i Oransjerevolusjonen i Ukraina der folket sto opp mot et korrupt regime, ikke at tyske kristendemokrater har “copyright” på en farge. Piratpartibevegelsen har mange farger, og landene står fritt til å velge sin, blant annet har Sverige valgt lilla for Frihet, Norge Oransje som et symbol på folkestyre og felleskap.

Når det gjelder rasismeanklagene er vi litt usikre på hvor det rykter stammer fra, men vi er tross alt et verdiliberalt blokkuavhengig sentrumsparti med en partileder som har jobbet med bistand, flyktningepolitikk og integrering i en årrekke. Blant annet flere år som nestleder i organisasjonen Refugees Welcome Norway, og som verge for mindreårige enslige asylsøkere. Som verdiliberale legger vi oss ikke oppi hudfarge og tro, men har et fokus på god integrering.

 • Vi er venstreekstreme anarkister og partiet er helt ødelagt av super “woke mennesker.

Ehhh, ja? Vi er høyrekestreme kjønnsfascister OG venstreekstreme superwoke aktivister. OM det hadde vært hadde vi vel vært det eneste partiet i historien som har

klart å samle disse under en paraply og burde vært nominert til Nobels fredspris.

 • Piratpartiet er et useriøst ensaksparti som kun står for fri nedlasting av filmer og musikk.

Piratpartiet har aldri vært et ensaksparti, og vi står for en reform av opphavsretten for å sikre bedre rettigheter til dem som faktisk har skapt verket, musikeren og kunstneren, og bryte platebransjens monopoler.

Det var ikke vi som først kalte oss pirater, det var massemedia og platebransjens monopolister som brukte ordet som et skjellsord mot oss fordi vi forsvarte ungdoms rett til å dele sine favorittlåter med bestevennen. Når du allerede blir utsatt for skjellsord og mishagsytringer kan du like gjerne gjøre det med stolthet, så vi tok navnet Piratpartiet, og bærer det med stolthet også i dag.

Hilsen Crewet på reisen.

At your service.

Svein, Olav, Linda, William, Ståle, Kari, Thomas, Lars og Olve

Landsmøte 2019 i Oslo før Korona