Piratpartiet vil prioritere psykisk helse

Publisert av Olav Handeland den

La oss snakke om selvmord. Hvorfor?

Det er blitt den største dødsårsaken blant unge mellom 15 og 29 år.

Mange ber om hjelp. Og så finnes ikke hjelpen, eller den kommer altfor sent.

Fra A-magasinets undersøkelse:
• Mange må vente uker og måneder på hjelp
• 80 prosent karakteriserer hjelpen de fikk som «dårlig»
• 60 prosent av dem som tok livet sitt, var i kontakt med hjelpeapparatet like før
• Halvparten hadde fortalt noen om selvmordstankene sine

Det er ikke nok å hindre folk i å dø. De må finne mening i å leve.

Og det krever tid, omsorg, erfaring, kunnskap og kompetanse.

Det er medmenneskelighet, ja. Men det er også helsepolitiske og sosioøkonomiske veivalg og bruk av ressurser.

Kategorier: Flaskeposten