Intervju med partileder TIL Lister24.no

Publisert av Olav Handeland den

Navn: Svein Mork Dahl, Partileder for Piratpartiet

Bosted og alder?
Bosatt i Arendal, og er 47 år ung.

Dine forventninger til stortingsvalget?
Piratpartiet ligger an til å gjøre sitt beste Stortingsvalg siden vi første gang deltok i 2013. om vi ser bort i fra resultatet av skolevalget i 2017 der vi på landsbasis fikk 4,2 % av stemmene og ville fått et mandat på tinget dersom dette hadde vært valgresultatet. Vi har en politikk for fremtiden.

Hva er et godt valg for Piratpartiet i 2021?
Et godt valg for Piratpartiet ville være å få over 40 000 stemmer på landsbasis. Det vil gi oss støttegrunnlaget for å effektivt fortsette å bygge organisasjonen.

Hvorfor burde folk stemme på dere?
Folk burde stemme på oss dersom de ønsker ombudsmenn og kvinner på tinget. Stortingsrepresentanter som er opptatt av å ivareta deres rettigheter som borgere med fokus på rettsikkerhet, åpenhet og rettferdighet. Vi er også sannsynligvis det partiet i norge som har best kompetanse på nye digitale verktøy, personvern og og ny teknologi. En kompetanse vi trenger på Tinget. Folk henger seg ofte opp i navnet, men vi er mye mer Robin Hood enn Kaptein Sabeltann.

Hvilke saker engasjerer deg mest, og hvorfor?
Som generelt ganske samfunnsengasjert engasjerer jeg i litt for mye, men mitt politiske engasjement har sitt utspring i en sterk rettferdighetssans, og jeg søker posisjoner der jeg kan være med å sikre enkeltindividets rettigheter. Jeg ble i 2019 valgt som Nestleder i Klageutvalget i Arendal Kommune og er Leder for Sakkyndig Ankenemnd. Posisjoner der jeg sikrer borgernes interesser mot urettferdighet og dårlig offentlig saksbehandling. Jeg tror dette er roller som godt passer en «pirat».

Hvorfor trengs du som politiker?
Om det er meg eller andre er ikke så viktig, men vi trenger folkevalgte ombudspersoner som ikke lar seg styre av partipisken eller et sterkt byråkrati, men som setter deg som borger først.

Hvordan er det å være leder for partiet?
Det å lede et lite parti en vekstfase er lett å sammenligne med det å være gründer. Man må gjøre litt av alt, og stole på sine egne evner og sin egen dømmekraft samtidig som man må være lyttende til medlemmene og velgernes forventninger. Så sent som forrige uke ble valgboden vår på Karl Johan utsatt for vandalisering og hærverk to ganger på noen dager. Da fikk jeg prøvd meg som både handymann og interiørdesigner. Til og med DJ lørdags kveld på Karl Johansgate. I små partier må alle gjøre alt.

Noe annet du vil tilføye?
Jeg omtaler ofte Piratpartiet som IT og hjemmesitterpartiet. Jeg mener at den største demokratiske utfordringen vi står foran i dag er det synkende antallet som deltar i den politiske prosessen og stemmer ved valg. Hjemmesitterne ved stortingsvalg utgjør omtrent 20 % av velgermassen. Om Piratpartiet kan bli et hjem for disse ville vi vært et av Norges største partier uten å ta en stemme fra noen av de andre partiene. Vi trenger å fornye folks interesse i å delta i den demokratiske prosessen, og jeg vil si til alle at selv om de ikke skulle stemme på meg bør de delta.
Bruk stemmeretten. Godt valg.

Kategorier: Flaskeposten