Manglende innsyn i Bodø kommunale pensjonskasse

Publisert av Olav Handeland den

Piratpartiet har fulgt med på utviklingen av en sak i Bodø som stadig utvikler seg i negativ retning. Det handler om rett til innsyn i offentlig forvaltning. Det handler om offentlige anskaffelser. Det handler om personvern og vern av varslere.
Saken omfatter Bodø kommunale pensjonskasse og Bodø kommune. Se lenker til nyheter i media.

Det nektes innsyn. Statsforvalterens vedtak om rett til innsyn besvares med rettsak mot den norske stat, som blir trukket med rett til innsyn opprettholdt. Regler for offentlig anskaffelser ser ikke ut til å følges. Varslere utsettes for straff og negative reaksjoner. Datatilsynet har allerede avdekket alvorlige lovbrudd rundt personvern i pensjonskassen, og foretar fremdeles undersøkelser. Vedtekter endres for å forsøke å omgå reglene for rett til offentlig innsyn.
Regelverket er ment å sikre at det offentlige opptrer med stor integritet, slik at allmennheten kan ha tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en etisk forsvarlig måte.

I varselsaken som denne klagen refererer til, kan en få inntrykk av at det motsatte er en realitet. Bodø kommune og pensjonskassen ser ut til å villede allmennheten om deres offentligrettslige status og degradering av varsler og andre.
Piratpartiet har blitt kontaktet av bekymrede personer i Bodø-regionen, og har etter egen undersøkelse av saken valgt å utføre vår klare samfunnsplikt som et politisk parti som skal kjempe for åpenhet i offentlig sektor og rett til personvern, et parti som skal bekjempe korrupsjon, dårlig forvaltning og maktmisbruk.

Piratpartiet har levert klager til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) og Finanstilsynet.

Alle kort må nå på bordet, det må ryddes opp!

Piratpartiet vil opprettholde og utvide retten til innsyn i offentlig forvaltning, forbedre regler og prosesser rundt offentlige anskaffelser, styrke varslervernet, ansvarliggjøre politikere og byråkrater, og sikre godt personvern.

Lenker:
https://www.nrk.no/…/bodo-pensjonskasse-gar-til-sak-mot…
https://www.nrk.no/…/bodo-pensjonskasse-sin-oppforsel…
https://www.nrk.no/…/datatilsynet-med-krass-kritikk-av…
https://www.nrk.no/…/datatilsynet-undersoker-koblinger…
https://www.nrk.no/…/trekker-soksmal-mot-staten-1.15554409
https://www.nrk.no/…/over-1000-ufore-rammet-av-lovbrudd…
https://bodonu.no/mener-soksmaalet-er…/04.05-11:01
https://www.an.no/hvorfor-gar-bodo…/o/5-4-1404854

Kategorier: Flaskeposten