Pirater på Tinget i høst

Publisert av Svein Mork Dahl den

Etter en fantastisk innsats fra våre medlemmer og tillitsvalgte har Piratpartiet nå levert lister i alle fylker og regioner fra Finnmark i nord til Kristiansand i sør.. Det betyr at for første gang vil folk over hele landet ha muligheten til å stemme på Piratpartiet ved valget i september.

Nå er vårt neste mål å vinne valget.

Nå skal vi vise velgerne at Piratpartiet er et blokkuavhengig alternativ som vi, velgerne, vil ha på vippen i neste stortingsperiode. Et parti som tar dere på alvor. 

Et lite parti i Norge, men en del av en internasjonal bevegelse som allerede har fått velgernes tillit i land som Island og Tsjekkia hvor man allerede har pirater i parlamentet.

I et mer og mer uoversiktlig partilandskap hvor mange tviholder på flere hundre år gamle verdier og ideologier som var laget for den gangen arbeidere jobbet på fabrikker, bønder fremdeles drev med hest og kjerre og man enten var sosialist eller kapitalist. I et landskap som fremdeles definerer kampen for ressursene som en kamp mellom oss og dem er Piratpartiet et parti som tør der andre tier.

I dette landskapet fremstår Piratpartiet som partiet som ser det store bildet. For et rausere samfunn.

Partiet som på tross av navnet er garantisten for likeverd og fokus på de gode løsningene. Som ikke tror at forbud og statlig styring er veien å gå, men som mener at staten er her for å tjene innbyggerne og ikke omvendt. Partiet som tror på at man om man gir innbyggerne frihet og medbestemmelse vil kunne skape et samfunn som bygger landet. Som tror at dagens dominerende partier bygger sin politikk på ideologier som ikke har tatt inn over seg at vi er i det 21. århundre.


Piratpartiet er garantisten for individuelle rettigheter, for åpenhet i offentlig forvaltning, mot korrupsjon og kameraderi, og for innbyggernes medvirkning i avgjørelser som påvirker deres hverdag. By og land, hand i hand så lenge man har tilgang til raskt bredbånd der man bor.

Piratpartiet er rett og slett partiet som har nye løsninger for en ny digital tidsalder, et arbeiderparti for det 21. århundre. 

Et parti som igjen setter verdier som frihet, likhet og samhold i sentrum. Partiet som tror på at vi i felleskap skaper den best mulige fremtiden for alle.

Vi er partiet som ikke trenger å ta en eneste stemme fra noen av de andre partiene, men som ønsker å være et talerør for de 20 % av velgerne som har mistet troen på systemet i den grad at de ikke lenger tar del i det. Piratpartiet er sofavelgerpartiet.

Vi er også partiet for gründerne, de permitterte, de uføre, for studentene, for de nyetablerte og for alle dem som ønsker å skape seg en fremtid. Vi er ikke et parti for dem som drømmer om å returnere til 50-tallet. 

Vi tar med oss de gode tingene fra fortiden, men Piratpartiet er et parti som husker fortiden, men som ser fremover.

Svein Mork Dahl

Partileder, Piratpartiet

Kategorier: Flaskeposten