Det er helt klart at staten kunne krevd at gårdeiere må kutte husleien hvis bedrifter skal få koronastøtte. Noen har allerede gjort avtaler om redusert husleie og/eller utsatt husleie, det viser at det uansett er mulig å få til.

I tillegg burde koronastøtten ha kommet i form av lån til gunstige vilkår, ikke tilskudd. I etterkant kunne en som et målrettet tiltak ettergi lån dersom dette skulle vise seg å være nødvendig.

Koronastøtten har i stor grad funnet veien til de som enten har kapital til å komme gjennom krisen eller som evner å innhente kapital. Det har åpenbart negative konsekvenser å redusere formue og/eller øke gjeld, men det er enda verre at bedrifter går konkurs og arbeidsplasser går tapt som følge av unødvendig høye husleier.

Arbeidsplassene i små og mellomstore bedrifter i Norge er livsviktig for næringslivet og samfunnet. Det er veldig mange som sliter og fremdeles risikerer konkurs. Det vil ta lang tid å bygge opp igjen det som går under siste 3-6 måneder av pandemien.

Kategorier: Flaskeposten