Koronastøtten må gå til dem som trenger det mest

Publisert av Svein Mork Dahl den

Det er helt klart at staten kunne krevd at gårdeiere må kutte husleien hvis bedrifter skal få koronastøtte. Noen har allerede gjort avtaler om redusert husleie og/eller utsatt husleie, det viser at det uansett er mulig å få til.

I tillegg burde koronastøtten ha kommet i form av lån til gunstige vilkår, ikke tilskudd. I etterkant kunne en som et målrettet tiltak ettergi lån dersom dette skulle vise seg å være nødvendig.

Koronastøtten har i stor grad funnet veien til de som enten har kapital til å komme gjennom krisen eller som evner å innhente kapital. Det har åpenbart negative konsekvenser å redusere formue og/eller øke gjeld, men det er enda verre at bedrifter går konkurs og arbeidsplasser går tapt som følge av unødvendig høye husleier.

Arbeidsplassene i små og mellomstore bedrifter i Norge er livsviktig for næringslivet og samfunnet. Det er veldig mange som sliter og fremdeles risikerer konkurs. Det vil ta lang tid å bygge opp igjen det som går under siste 3-6 måneder av pandemien.

Kategorier: Flaskeposten