Bedre tannhelse for alle

Publisert av Svein Mork Dahl den

20. mars er verdens tannhelsedag. La oss bruke dagen til å snakke om alle dem som risikerer helsa fordi de ikke har råd til å gå til tannlegen. Vi krever at en ny regjering skal forplikte seg til å tette det siste hullet i velferdsstaten, nemlig offentlig finansiert tannhelsebehandling. Det handler om at sykdommer og skader i munnhulen ikke skal forskjellsbehandles fra andre sykdommer og skader i kroppen. Det burde være en selvfølge. Vi er stolte av å kalle Norge en velferdsstat, men det er med et stort forbehold. En velferdsstat er en stat som i betydelig grad garanterer samfunnets medlemmer hjelp hvis de skulle komme ut for helsesvikt, sosial nød eller tap av inntekt.

Når innbyggere i velferdsstaten vår blir tvunget til å velge mellom å trekke tenner til 1500 kr, eller betale summer fra 6000 til 30 000kr for nye tenner, da forstår du at mange velger økonomi framfor livskvalitet.«En velferdsstat kommer aldri til å dekke kosmetisk behandling», argumenterer motstandere av offentlig finansiert tannhelse. Det er riktig at skattepengene våre ikke skal gå til kosmetisk behandling. Men sykdommer og skader i munnhulen burde, på lik linje som andre sykdommer og skader, bli dekket. Dette kan løses gjennom å innføre en ordning hvor alle bidrar med en liten egenandel, slik som med alle andre helsetjenester. Tannhelse kan handle om liv og død.

Resultatet av dårlige tenner kan også strekke seg langt forbi det kosmetiske. Det kan bli vanskelig å få i seg nok næring, og man risikerer å utvikle alvorlige infeksjoner som fører til hjerte- og karsykdommer. Derfor vil det lønne seg å jobbe forebyggende. Ja, dette koster, men fordelene med en frisk og arbeidsfør befolkning er bedre på lang sikt. Dette er også en kostnad det norske folk i stort flertall har sagt seg villige til å betale for over skatteseddelen.Vi har et trygdesystem som ivaretar mange av de aller svakeste gruppene, og som dekker noen bestemte skader. Problemet oppstår når rettighetene til enkeltmennesker blir uklare, og noen får dekket skader, mens andre blir stående uten støtte.

Det kunne vi lese om 10. februar, da Nicolai ikke fikk dekket store skader i munnhulen, fordi han krasjet med en el-sparkesykkel. Hadde han krasjet med en bil, så ville han fått dekket tannbehandlingen.Vi trenger handlekraft og utbygging av velferdsstaten vår. Vi må sørge for at alle innbyggere i Norge har trygghet og forutsigbarhet for seg og sin familie, hvor økonomi ikke skal gå på bekostning av egen helse.

Kategorier: Flaskeposten