Piratpartiet vil ha tannhelse inn i egenandelsordningen

Publisert av Svein Mork Dahl den

God helse er en grunnleggende forutsetning for menneskers mulighet til å nå sitt fulle potensial og for å bidra til utvikling i samfunnet.

Om tannhelsen ikke blir godt nok ivaretatt, kan det få store konsekvenser.

Piratpartiet vil derfor ha tannhelsetjenester inn i egenandelsordningen fordi tannhelse inngår i totalhelsen, og vi mener at særbehandlingen av tennene utgjør en levekårsutfordring i Norge.

Dårlig tannhelse er ikke bare forbundet med smerter og fare for infeksjoner i kroppen, men også redusert status på arbeidsmarkedet og sosialt. Vi vet nå også at tannhelse påvirker ikke bare resten av kroppen, men også psykisk helse. 

Med de prisene tannbehandling har, vil alle med redusert inntekt fort bli tvunget til å velge mellom sunne tenner eller andre basale behov som mat og medisiner. 

Tannlegene må være en integrert del av helsesektorens samhandling, og man bør behandle hele kroppen likt.

Dette er et anerkjent prinsipp, da man allerede har besørget gratis tannhelsetjenester til rusmisbrukere og pasienter med tjenester fra hjemmesykepleien. 

Helsevesenet må få til et godt samarbeid med tannhelsetjenesten.

Dårlig økonomi skal ikke være til hinder for tilgang til helsehjelp.

Kategorier: Flaskeposten