Hei alle fantastiske medlemmer av PIR.

Publisert av Svein Mork Dahl den

Piratpartiet går inn i et veldig spennende valgår. Våre kjernesaker er i vinden, og vi trenger deres hjelp til å bli sett og hørt.

Aldri har vel et fritt internett, personvern og andre av våre kjernesaker vært mer utfordret enn under korona-krisen, med smittevernapp og snakk om portforbud. Og diskusjonene rundt ytringsfrihet bølger frem og tilbake i media og på sosiale medier.

Vi er i en tid hvor vi trenger å finne nye løsninger på nye problemer. Norge trenger Piratpartiet. Et parti som våger å tenke nytt. Som våger å fremme nye løsninger for fremtidens utfordringer.

Partiet burde således være mer aktuelt enn på lenge, men vi trenger deres hjelp for å vinne valget.

Selv om vi har et hårete mål om Pirater på Tinget ser vi også at selv om dette målet skulle ryke vil vi kunne bruke tid på å bygge bevegelsen fremover. En stemme på Piratpartiet er aldri bortkastet, da hver stemme gir utslag i stemmestøtte de neste fire årene. Vi må være ærlige nok til å se at vi ikke klarer å være synlige nok i det politiske landskapet. Vi er små, drevet av idealister, og har begrensede midler, men vi vet at Norge trenger oss. Vi er vaktbikkjene mot offentlig byråkrati, mot korrupsjon, for personvern og innsyn, og snakker alltid de smås sak mot makta.

I 2019 fikk vi 0,3 % av stemmene på landsbasis, men i Arendal fikk vi da vi stilte sammen med en annen protestliste 5,9 % av stemmene, og jeg endte opp med å bli valgt til nestleder for den kommunale Klagenemda og Sakkyndig Ankenemd. I Tsjekkia ligger vårt søsterparti ann til å få 20 % av stemmene ved valget i år, og vi er fremdeles 3. største parti på Island.

Dette viser at det er mulig, vi har et godt program bygget på gode verdier, men folk må høre om oss. De aller fleste kjenner kun til navnet, vi trenger at folk får vite hvem vi er og hva vi
står for.

Politisk ledelse har brukt mye tid på å pleie kontaktene med våre nordiske søsterpartier, og vi skal samarbeide og lære fra Island. På Island har Piratpartiet lykkes, og vi håper å kunne lære av deres suksess.

Vi trenger også dere medlemmers hjelp til å stille lister i alle valgdistrikt, Til dette trenger vi to tillitspersoner i hvert valgdistrikt.

Vi har derfor laget et skjema der du kan samtykke til å være listekandidat, eller du kan sende en e-post til meg på svein@piratpartiet.no. I skjemaet vil dere se den informasjonen vi trenger: http://bit.ly/pirlistekandidat.

Vi håper derfor at så mange som mulig av dere kan være med på å stille, slik at vi virkelig kan få en tilstedeværelse under valget i 2021.

Vi har også behov for frivillige til å være med oss under Arendalsuka 2021, og selvsagt ønsker vi oss mest mulig aktivitet under valgkampen, og gjerne frivillige til å drive våre sosiale medier, flere podcaster og andre pirataktiviteter.

Med vennlig hilsen og ønsker om et godt Piratvalg.

Svein Mork Dahl
Partileder, Piratpartiet
Svein Mork Dahl – https://www.facebook.com/morkdahl1

Meld deg inn i våre diskusjonsfora og bli kjent med andre medlemmer og aktive i bevegelsen vår. Du finner oss på sosiale medier og andre plattformer. Vi arrangerer også treff for medlemmene våre ved jevne mellomrom.

PIratpartiet på Internett:

Piratpartiets gruppe på Facebook: https://www.facebook.com/groups/2491842484207045
Piratpartiet på Discord: https://discord.gg/4cmGPFM

European Pirate Party på Mattermost/ https://mattermost.european-pirateparty.eu/
Pirate Parties International https://pp-international.net

Her finner du resten av våre styremedlemmer:
Organisatorisk nestleder Olav Handeland: https://www.facebook.com/olavpirat
Politisk nestleder Linda Tørklep: https://www.facebook.com/linda.b.torklep
Styremedlemmer:
Thomas Gramstad: https://gramstad.no/
William T. Svendsen : https://williamts.no/
Kari Toreskaas: