Kronikk: Den nye loven vil svekke demokratiet

Publisert av targeir den

Faksimile fra Aftenposten.no:
Denne kronikken er tverrpolitisk innlegg som er signert av sju ungdomspartiledere, blant andre William T. Svendsen i Unge Pirater.
Se alle signaturer under artikkelen.
Kronikker som publiseres på Piratpartiet.no står for forfatterrens egen regning, og gjenspeiler ikke offisiell piratpolitikk. Vår vedtatte politikk finner du på https://www.piratpartiet.no/kjerneprogrammet/

Nå må vi sammen forsvare personvernet vårt.

«Enhver er uskyldig inntil det motsatte er bevist.» Dette er et demokratisk prinsipp som vi verdsetter i Norge. Om den nye etterretningsloven blir vedtatt, blir vi frarøvet denne retten.

Loven vil i essens gi etterretningstjenesten frie tøyler til lagre informasjon om nordmenns kommunikasjon. Loven baserer seg på masseinnhenting av folks data. I praksis mener vi at den undergraver personvern. Vi mener den bryter med den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og den norske grunnloven.

 

Viktigere enn før

Men det er ikke sikkert du har fått med deg denne lovendringen. På grunn av koronakrisen har ikke lovforslaget blitt diskutert nok.

I en tid hvor vi i stor grad er nødt til å leve livene våre på nett, er det desto viktigere å forsvare personvernet vårt.

Loven gjør at vi ikke lenger kan holde en samtale uten å være redd for at informasjon om den vil lagres.

Vi mener derfor at lovforslaget ikke hjelper staten med å beskytte borgerne. Tvert imot svekker den borgernes makt over staten, og dermed svekker den også det norske demokratiet. Å samle så mye informasjon om alle norske innbyggere på ett sted utgjør en enorm sikkerhetsrisiko. Om det kommer på avveie, kan det bli utnyttet.

Rammer folk flest

Terrorister og andre kriminelle har ofte kjennskap til kryptering og datasikkerhet. Med tanke på hvor enkelt en kan omgå denne datainnsamlingen, vil ikke lovendringen ramme dem. Den vil ramme folk flest, som deg og meg.

Det er kritisk at vi står sammen på tvers av partier, politiske synspunkter og sosioøkonomiske forskjeller mot denne svært inngripende loven. Vi krever at Forsvarsdepartementet legger frem en etterretningslov som ikke baserer seg på masseovervåking av den norske befolkningen.

«Å si at du ikke bryr deg om personvern fordi du ikke har noe å skjule er det samme som å si at du ikke bryr deg om ytringsfrihet fordi du ikke har noe å si.» – Edward Snowden

 

Signert:

Åsgeir Arnesson Riise (17), medlem i Trondheim Grønn Ungdom

Georg Nitter Weinmann-Wighammer (16), leder i Trondheim Rød Ungdom

William Thanoothong Svendsen (19), leder i Unge Pirater

Bendik Sæther Wessel (19), formann i Trondheim FpU

Magnus Gilje (17), 1. nestleder i Trondheim Unge Venstre

Mathilde Jensen Eggen (15), styremedlem i Trondheim Rød Ungdom

Leah Myren Bystad (19), styremedlem i Trondheim Sosialistisk Ungdom

Kategorier: Flaskeposten