Medlemskronikk: En visjon om økonomisk frie nordmenn

Kronikker som publiseres på Piratpartiet.no står for forfatterrens egen regning, og gjenspeiler ikke offisiell piratpolitikk. Vår vedtatte politikk finner du på https://www.piratpartiet.no/kjerneprogrammet/

Når nordmenn styres

Hvis piratpolitikk handler om en ting, så er det for meg frihet.

I dag lever vi i et samfunn hvor mye av økonomien styres ovenfra. Enten det er store nasjonale og internasjonale selskaper, eller vår egen stat og kommune, så er Norge et land som domineres av personer på toppen som sitter med makten og setter betingelsene for hvilke goder vi skal ha rett på, hvilke goder vi skal ha tilgang til, og hva vi får lov til å gjøre. De store selskapene har sitt byråkrati som vi møter som konsumenter og arbeidstakere. Det offentlige har sitt byråkrati som vi møter når vi trenger hjelp, søker tillatelse eller prøver å oppfylle pliktene våre.

Hvorfor skal vi tvinges til å underlegge oss NAVs saksbehandlere og nærmest måtte tigge om hjelp når vi har dårlig råd? Hvorfor må vi sende inn søknader for at «opplyste» byråkrater skal vurdere oss i Innovasjon Norge? Eller hvorfor må vi prøve å vinne kampen om elitens smak og behag i kulturstøtteprogrammene?

Hvorfor må vi fremdeles betale penger for tannlege, fastlege og medisiner? Hvorfor straffer vi fremdeles de svakeste, som er de eneste som vil må si nei til dette når lommeboka er for tynn, samtidig som resten av oss må interagere med et unødvendig markedsbyråkrati?

Eller kanskje heller enn å stille alle disse spørsmålene, hva om vi bare stilte ett: hva om ting var annerledes?

Når nordmenn styrer

Jeg mener Piratpartiet Norge bør skissere, presentere og kjempe for en samlet, enkel, men radikal privat-økonomisk visjon for et nytt Norge i det 21. århundre. En visjon som setter individene og folket i sentrum, og forlanger av staten og de store bedriftene at de tjener individene og folkets beste, i stedet for sitt eget beste. Vi kan skape et samfunn hvor alle nordmenn har lik praktisk-økonomisk frihet, uten byråkrati og med direkte demokratisk kontroll. Dette er mine tanker for et annerledes Norge.

For fremtidens demokrati og individers frihet må vi gjennomføre det harde valget med å avslutte all statlig- og kommunal organisasjonsaktivitet for:

 • kultursubsidier, med unntak av internasjonalt samarbeid
 • subsidier til entreprenørskap, -forskning og -innovasjon, med unntak av internasjonalt samarbeid
 • velferdssubsidier til personer uten særlig spesielle fysiske, psykiske eller sosiale behov

Disse kuttene i avdelinger og nedleggelser av organisasjoner er dog ikke en slutt på den typen goder folket får herifra. Og det er absolutt ikke en slutt på omfordeling i samfunnet. Det er kun en slutt på den byråkratiske formen vi er tvunget til å møte disse godene med i dag. Målet er å ta makten fra eliten, og gi den til folket, ved å la OSS bestemme DIREKTE hva vi ønsker og har behov for.

Tvert imot må vi videre rydde opp i de hullene samfunnet vårt har igjen eller har skapt opp igjennom årene, og som skaper ressursmessige komplikasjoner for individer, særlig de svakeste. Dette gjør vi ved å garantere tilstrekkelig kapasitet, tilbud og null kostnader for individer innenfor alle deler av:

 • offentlig helsevesen, enten det gjelder konsultasjon, behandling eller medisin, enten det gjelder tannhelse, synshelse eller psykiatri
 • offentlig utdanning, enten det gjelder bøker, programvare eller undervisning, enten det gjelder kort- eller lang utdanning, deltid eller fulltid, humaniora eller rørlegger, fysisk oppmøte eller fjernundervisning

Men dette er ikke nok. Det 21. århundre er et globalt århundre, hvor global ferdsel og kommunikasjon er nødvendig for alle for å kunne ha full tilgang på muligheter, enten disse mulighetene er skapt innenfor handel, studium, forskning, seminar eller ikke-kommersielle samarbeid. Derfor må to nye goder også bli felles. Vi må skape et felles minstetilbud av høy kvalitet for alle i samfunnet innenfor:

 • transport, den billigste reisen mellom to steder innad i Norge bør som hovedregel alltid være gratis og med rimelig gode rutetider
 • kommunikasjon, den billigste data-/bredbåndspakken bør alltid være gratis for konsumenter, samt inneholde ubegrenset data, full dekning og en fart tilstrekkelig for de fleste bruksområder

Og til slutt må vi gjøre opp for de institusjonene vi har lagt ned og kvittet oss med. Fra de gamle elitistiske byråkratiene må vi bygge nye digitale, universelle og demokratiske løsninger. Vi må garantere, for alle nordmenn:

 • en universell grunninntekt, som er stor nok til at alle uten spesielle fysiske, psykiske eller sosiale behov kan både leve av det og ha nok til overs for selvutvikling,
 • tilgang på teknologien som er nødvendig for kreativt og innovativt arbeid, inkludert egne offentlige verksted, laboratorier, databaser og programvarepakker, hvor nordmenn kan rimelig leie utstyr for bruk i egen eksperimentering, analysering og utvikling innenfor kunst og innovasjon,
 • tilgang på kapitalen som er nødvendig for å lansere/gjennomføre enhver virksomhet eller prosjekt hvor en tilstrekkelig andel andre kvalifiserte nordmenn har gitt sin støtte. For initiativ rettet mot konsumenter vil alle konsumenter (alle nordmenn) kvalifisere, for forskningsprosjekter vil alle med formell kunnskap innenfor forskningsemnet kvalifisere, for forretning-til-forretning-virksomheter vil alle som jobber innenfor samme sektor kvalifisere.

Slik skaper vi et samfunn hvor det er de som blir påvirket av alle samfunnets forskjellige virksomheter og prosjekter, som også er de som bestemmer hva samfunnet skal finansiere av nye initiativ. Samtidig som alle individer i samfunnet får det handlingsrommet de trenger for å skape ny kunst, ny teknologi og nye virksomheter. Dette er ikke bare demokratisk, dette er ikke bare massivt frigjørende, dette er også sunn fornuft og vil skape et samfunn av mer tilfredse og sterkere nordmenn.

Jeg kaller på alle nordmenn å tenke på disse ideene, diskutere disse ideene, og forhåpentligvis vil vi kunne en dag stå samlet bak disse ideene, og vise Norge en ny visjon! En plan for hvordan vi skal skape et nytt og fritt Norge for alle landets innbyggere!

Innlegg av Amici Nybråten,
vert for podkasten Piratfolka

2 thoughts on “Medlemskronikk: En visjon om økonomisk frie nordmenn

 1. Når ting er gratis vil det som regel bli brukt til overmål. Vi har det problemet også i dag hvor legebesøk er sterkt subsidiert og dermed kan det bli en dels ukritisk bruk av denne ressursen. Slike problemer vil bli større når det blir helt gratis. Transport gratis? Vil ikke det medføre en ukritisk bruk av ressurser? Hva er piratpartiets svar på dette problemet?

  1. Jeg kan ikke svare på vegne av alle pirater eller Piratpartiet, men som tekstforfatter så la meg svare:

   «Vi har det problemet også i dag hvor legebesøk er sterkt subsidiert og dermed kan det bli en dels ukritisk bruk av denne ressursen.»

   Det er greit å være kritisk, men å lage en betalingsmur løser ingenting. De fattige, slike som meg selv, vil unngå å oppsøke legen når de må fordi de er redde for å ikke ha nok penger til andre viktige ting. De velger å ikke sjekke seg selv når de burde. Jeg har hatt minst 2 mediniske problemer i livet mitt som jeg ventet for lenge med fordi jeg var redd for legeregningen. Det er mulig at jeg mistet noe av hørselen min til en øreinfeksjon for å poengtere hvor ille dette kan gå. De som tjener godt derimot, de trenger ikke bry seg om regningen i det hele tatt, og vil bestille time når de føler for det, enten de trenger det eller ikke. Er du en hypokondrier med mange hundre tusen kroner i lønn driter du i hva enn normal pris settes for en legetime, subsidiert eller ei.

   «Transport gratis? Vil ikke det medføre en ukritisk bruk av ressurser?»

   Nå er det nå slik at kollektivtransporten går enten det er folk som trenger den eller ikke. Busser kjører rutene sine, toget går når det er bestemt at det skal gå. Men setene står gjerne tomme, selv om folk gjerne skulle likt å reist. Gud har jeg sett mange tomme buss seter i mitt liv. Men om bussene og togene ikke kjørte ville jo ikke folk kunne planlegge å ta det i utgangspunktet. Og noen velger å ta bilen, selv om samfunnet tjener mer på at de bruker kollektiv. Igjen så vil de som tjener godt reise uavhengig om de trenger det, mens de som er fattigst vil måtte sitte hjemme selv om samfunnet hadde tjent på at de reiste. F.eks. finner man stadig støtt arrangement som det er ønskelig at folk deltar på, enten for kursing, behandling, nettverking osv., men som folk kan ende opp med å si nei til fordi reisen ville kostet for mye. Igjen: betalingsmur løser ingenting.

   Til syvende og sist må vi leve i et samfunn der vi stoler på at folk selv vet hva de trenger, og samfunnets oppgave er å legge til rette for at personer kan utvikle seg selv. Og hvis det viser seg å være konkrete måter som folk særdeles misbruker mulighetene sine på, så må man heller takle disse konkrete situasjonene enkeltvis, i stedet for å stå i veien for hverandre.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

 

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.