Medlemskronikk: En visjon om økonomisk frie nordmenn

Publisert av Amici Nybråten den

Kronikker som publiseres på Piratpartiet.no står for forfatterrens egen regning, og gjenspeiler ikke offisiell piratpolitikk. Vår vedtatte politikk finner du på https://www.piratpartiet.no/kjerneprogrammet/

Når nordmenn styres

Hvis piratpolitikk handler om en ting, så er det for meg frihet.

I dag lever vi i et samfunn hvor mye av økonomien styres ovenfra. Enten det er store nasjonale og internasjonale selskaper, eller vår egen stat og kommune, så er Norge et land som domineres av personer på toppen som sitter med makten og setter betingelsene for hvilke goder vi skal ha rett på, hvilke goder vi skal ha tilgang til, og hva vi får lov til å gjøre. De store selskapene har sitt byråkrati som vi møter som konsumenter og arbeidstakere. Det offentlige har sitt byråkrati som vi møter når vi trenger hjelp, søker tillatelse eller prøver å oppfylle pliktene våre.

Hvorfor skal vi tvinges til å underlegge oss NAVs saksbehandlere og nærmest måtte tigge om hjelp når vi har dårlig råd? Hvorfor må vi sende inn søknader for at «opplyste» byråkrater skal vurdere oss i Innovasjon Norge? Eller hvorfor må vi prøve å vinne kampen om elitens smak og behag i kulturstøtteprogrammene?

Hvorfor må vi fremdeles betale penger for tannlege, fastlege og medisiner? Hvorfor straffer vi fremdeles de svakeste, som er de eneste som vil må si nei til dette når lommeboka er for tynn, samtidig som resten av oss må interagere med et unødvendig markedsbyråkrati?

Eller kanskje heller enn å stille alle disse spørsmålene, hva om vi bare stilte ett: hva om ting var annerledes?

Når nordmenn styrer

Jeg mener Piratpartiet Norge bør skissere, presentere og kjempe for en samlet, enkel, men radikal privat-økonomisk visjon for et nytt Norge i det 21. århundre. En visjon som setter individene og folket i sentrum, og forlanger av staten og de store bedriftene at de tjener individene og folkets beste, i stedet for sitt eget beste. Vi kan skape et samfunn hvor alle nordmenn har lik praktisk-økonomisk frihet, uten byråkrati og med direkte demokratisk kontroll. Dette er mine tanker for et annerledes Norge.

For fremtidens demokrati og individers frihet må vi gjennomføre det harde valget med å avslutte all statlig- og kommunal organisasjonsaktivitet for:

  • kultursubsidier, med unntak av internasjonalt samarbeid
  • subsidier til entreprenørskap, -forskning og -innovasjon, med unntak av internasjonalt samarbeid
  • velferdssubsidier til personer uten særlig spesielle fysiske, psykiske eller sosiale behov

Disse kuttene i avdelinger og nedleggelser av organisasjoner er dog ikke en slutt på den typen goder folket får herifra. Og det er absolutt ikke en slutt på omfordeling i samfunnet. Det er kun en slutt på den byråkratiske formen vi er tvunget til å møte disse godene med i dag. Målet er å ta makten fra eliten, og gi den til folket, ved å la OSS bestemme DIREKTE hva vi ønsker og har behov for.

Tvert imot må vi videre rydde opp i de hullene samfunnet vårt har igjen eller har skapt opp igjennom årene, og som skaper ressursmessige komplikasjoner for individer, særlig de svakeste. Dette gjør vi ved å garantere tilstrekkelig kapasitet, tilbud og null kostnader for individer innenfor alle deler av:

  • offentlig helsevesen, enten det gjelder konsultasjon, behandling eller medisin, enten det gjelder tannhelse, synshelse eller psykiatri
  • offentlig utdanning, enten det gjelder bøker, programvare eller undervisning, enten det gjelder kort- eller lang utdanning, deltid eller fulltid, humaniora eller rørlegger, fysisk oppmøte eller fjernundervisning

Men dette er ikke nok. Det 21. århundre er et globalt århundre, hvor global ferdsel og kommunikasjon er nødvendig for alle for å kunne ha full tilgang på muligheter, enten disse mulighetene er skapt innenfor handel, studium, forskning, seminar eller ikke-kommersielle samarbeid. Derfor må to nye goder også bli felles. Vi må skape et felles minstetilbud av høy kvalitet for alle i samfunnet innenfor:

  • transport, den billigste reisen mellom to steder innad i Norge bør som hovedregel alltid være gratis og med rimelig gode rutetider
  • kommunikasjon, den billigste data-/bredbåndspakken bør alltid være gratis for konsumenter, samt inneholde ubegrenset data, full dekning og en fart tilstrekkelig for de fleste bruksområder

Og til slutt må vi gjøre opp for de institusjonene vi har lagt ned og kvittet oss med. Fra de gamle elitistiske byråkratiene må vi bygge nye digitale, universelle og demokratiske løsninger. Vi må garantere, for alle nordmenn:

  • en universell grunninntekt, som er stor nok til at alle uten spesielle fysiske, psykiske eller sosiale behov kan både leve av det og ha nok til overs for selvutvikling,
  • tilgang på teknologien som er nødvendig for kreativt og innovativt arbeid, inkludert egne offentlige verksted, laboratorier, databaser og programvarepakker, hvor nordmenn kan rimelig leie utstyr for bruk i egen eksperimentering, analysering og utvikling innenfor kunst og innovasjon,
  • tilgang på kapitalen som er nødvendig for å lansere/gjennomføre enhver virksomhet eller prosjekt hvor en tilstrekkelig andel andre kvalifiserte nordmenn har gitt sin støtte. For initiativ rettet mot konsumenter vil alle konsumenter (alle nordmenn) kvalifisere, for forskningsprosjekter vil alle med formell kunnskap innenfor forskningsemnet kvalifisere, for forretning-til-forretning-virksomheter vil alle som jobber innenfor samme sektor kvalifisere.

Slik skaper vi et samfunn hvor det er de som blir påvirket av alle samfunnets forskjellige virksomheter og prosjekter, som også er de som bestemmer hva samfunnet skal finansiere av nye initiativ. Samtidig som alle individer i samfunnet får det handlingsrommet de trenger for å skape ny kunst, ny teknologi og nye virksomheter. Dette er ikke bare demokratisk, dette er ikke bare massivt frigjørende, dette er også sunn fornuft og vil skape et samfunn av mer tilfredse og sterkere nordmenn.

Jeg kaller på alle nordmenn å tenke på disse ideene, diskutere disse ideene, og forhåpentligvis vil vi kunne en dag stå samlet bak disse ideene, og vise Norge en ny visjon! En plan for hvordan vi skal skape et nytt og fritt Norge for alle landets innbyggere!

Innlegg av Amici Nybråten,
vert for podkasten Piratfolka

Kategorier: FlaskepostenPenger