Optimisme og gjestetaler fra Tsjekkia på digitalt landsmøte

Publisert av targeir den

Digitalt landsmøte 19. april 2020

Piratpartiet har hatt noen digitale ekstraordinære landsmøte på nettforum før, men for første gang har det vært et ordinært landsmøte med videokonferanse.

Styret fikk dramatiske endringer, der den til nå lengstsittende lederen av Piratpartiet, Thomas Gramstad, etter 3 år gav videre stafettpinnen til Svein Mork Dahl, som har vært politisk nestleder i samme perioden. Thomas er fortsatt med i styret som 1. vara. Styremedlem Linda Tørklep rykka opp til vervet som politisk nestleder. Styret fikk ellers to helt nye faste medlemmer, Thomas B og Morten H. J. William T. Svendsen, leder i Unge Pirater, kom inn i styret som andre vara, og til nå faste styremedlem Kari Toreskaas er fremdeles med som 3. vara.

Det ble utnevnt en stor programkomité på åtte personer i tillegg til kontrollkomité og valgkomité på to personer hver. Programkomité består for det meste av sentralstyremedlemmer, men har også med seg Targeir Attestog og Filip D. Aasheim på laget. Filip ble også valgt inn i kontrollkomitéen.

På det meste var det 18 stemmegivende deltakere på landsmøtet, der stemmene ble avgitt i et passende system på forumet til partiet.

Gjest fra Tsjekkia

Høydepunktet på landsmøtet var kanskje foredraget til Michal Gill fra Piratpartiet i Tsjekkia, som har kommet inn i parlamentet og flere kommunestyrer i Tsjekkia. Mest interessant var muligens konseptet permanent landsmøte som foregår kontinuerlig på nettforumet deres. Fysiske landsmøte for de tsjekkiske piratene er bare til for å utnevne sentralstyre og viktige verv, i tillegg til å vise seg fram for offentligheten. Landsmøtet fikk også noe innblikk i det nåværende politiske landskapet i Tsjekkia.

Programpolitikk

Av programpolitikk ble det vedtatt små punkter:

«Piratpartiet skal arbeide for at det lanseres et norsk spillkollektiv for indie-utviklere og tilhørende kunstnere, med fokus på tilgang til fasiliteter og -teknologi, samt lave leve- og arbeidskostnader.»

«Piratpartiet vil erstatte IKT/Kode-fag på grunnskolen med Teknologifag som endres annet hvert år for å holde tritt med teknologiske trender.»

«Piratpartiet ønsker å avskaffe sperregrensen.»

«Piratpartiet ønsker det skal gis skattefradrag for deltakelse i folkefinansieringer av ikke-kommersielle initiativ som produserer samfunnsgoder med fri og gratis tilgang.»

Resolusjoner

På slutten av møtet vedtok Piratpartiet følgende resolusjoner med utgangspunkt i den nåværende koronakrisen:

«Piratpartiet i norge vil føre an i tilretteleggingen av det norske samfunnets fremtidige kapasitet når det gjelder bruk av møteteknologi, produksjon av legemidler og helseteknologi.»

«All form for statsfinansierte nyheter distribueres på egne seksjoner av nyhetssteder som ikke har reklame eller betalingsmur.»

«Nyheter som handler om viktige saker som påvirker liv og død skal ikke legges bak en betalingsmur.»

«Piratpartiet i Norge vil føre an i tilretteleggingen av det norske samfunnets fremtidige kapasitet når det gjelder bruk av møteteknologi, produksjon av legemidler og helseteknologi.
All form for statsfinansierte nyheter distribueres på egne seksjoner av nyhetssteder som ikke har reklame eller betalingsmur.
Samfunnskritiske hendelser som korona, katastrofer, pandemier, som omhandler liv-og-død-artikler, bør ikke være bak betalingsvegg.»

Kategorier: Flaskeposten