Piratpartiet støtter frislipp av taxinæringen og selvkjørende biler

Publisert av thomas den

Norges Taxiforbund (se bilde) spurte følgende på Arendalsukestanden sin: Hvem skal kjøre datteren din hjem?

Riktig svar på spørsmålet er: Hvem som helst.

Standen til Norges Taxiforbund under Arendalsuka 2019.
Foto: Thomas Gramstad (lisens: CC-By)

Små monopoler

Det er bra at taxi-monopolets begrensninger med hensyn til pris og 
tilgjengelighet (og, en del steder, sosial kontroll med kvinner) 
brytes opp og forsvinner.

Den nåværende taxi-næringen er et overpriset monopol. Den vil 
ikke overleve i sin nåværende form under noen omstendigheter, men 
vi kan påvirke både overgangen til og utformingen av det som 
kommer til å erstatte dagens taxi-næring.

Det som vil erstatte taxi-næringen på sikt er autonome kjøretøy – 
biler, minibusser, små båter – samt større busser, tog, 
ferger på mye brukte felles strekninger. Dette er den veien 
utviklingen går av seg selv, og dette er i overensstemmelse med 
Piratpartiets vedtatte politikk for infrastruktur og samferdsel.

Større monopoler

I dette bildet er Uber, Lyft og lignende tjenester et 
overgangsfenomen på veien mot autonome transportmidler.

Samtidig ser vi at disse tjenestene legger et grunnlag for store 
internasjonale dominerende aktører, og Piratpartiet ønsker i 
henhold til vedtatt politikk ikke å støtte opp under aktører som 
blir monopol-lignende på grunn av størrelse og omfang. Uber, Lyft & co 
unndrar seg lover og regler for næringsvirksomhet, blant annet når det 
gjelder arbeids- og miljørettigheter til sjåførene. Det må det 
tas tak i og ryddes opp i. Sjåførene skal selvsagt ha samme 
rettigheter som alle andre i arbeid.

I tillegg er det problemstillinger i forbindelse med beredskap, tilbud til 
funksjonshemmede og mer som må adresseres.

Frihet og innovasjon

Piratpartiet ønsker fri konkurranse i et mest mulig rettferdig 
marked til beste for innovasjon, samfunn og individ. Konseptet om 
private delingsøkonomiske modeller er vi derfor positive til.

Piratpartiet har i denne sammenheng nylig vedtatt en politikk som 
taxi-bransjen med høy sannsynlighet ikke vil være overbegeistret 
for, en politikk som går enda litt lenger i å liberalisere 
veitransport for å redusere kø, minske forurensning, og ta i bruk 
ny delingsøkonomi innenfor transport.

Vedtak fra landsmøtet i april 2019:

REFORM AV FINANSIERING AV VEIBYGGING/VEDLIKEHOLD OG KOLLEKTIVTRANSPORT

Dagens bompengeordning må avvikles, finansiering av 
veiutbygging/drift/kollektivtransport må skje via skattesystemet. 
Piratpartiet foreslår å endre § 4 i yrkestransportlova slik at 
privatpersoner fritt kan tilby transport mot vederlag. Inntekter 
på opptil NOK 50 000 unntas fra MVA på persontransport, men 
skattlegges som vanlig personinntekt. Inntekter utover NOK 50 000 
vil kreve registrering av virksomhet etter vanlige regler.Det må 
satses på utbygging av parker og annet grøntareal i byer. 
Kollektivtransport, spesielt i områder utsatt for stor kø, må 
prioriteres til et nivå som har tydelig effekt inklusive gratis 
billetter for spesifikke strekninger og perioder. Små 
energieffektive biler bør ha lavere årsavgift enn store 
energi-ineffektive biler. Gjennomgangstrafikk fra industri bør i 
størst mulig grad unngås ved å omorganisere plassering av veier, 
industri, og andre transportårer over tid.

Tilhengere av taxi-monopol vil sikkert være misfornøyd med et 
slikt svar på taxi-spørsmålet. Men folk flest vil være fornøyd 
med dette svaret, og dette svaret er det som er best for 
samfunnet.

Tekst og foto: Thomas Gramstad (leder av Piratpartiet)

Kategorier: Flaskeposten