Høringssvar for forslag til ny lov om Etterretningstjenesten

Publisert av targeir den

Piratpartiet ser med stor bekymring på utviklingen der det stadig utøves press for å innføre mer overvåkning og kontroll over befolkningen.

Logo til Etterretningstjenesten

Spesifikt er Piratpartiet imot digital masseovervåkning gjennom såkalt “tilrettelagt innhenting”, noe som pga omfang er en enda verre versjon av tidligere forslag av lignende type. Metoden er bare en mer ekstrem utgave av digitalt grenseforsvar i ny innpakning.

Veien til overvåkningssamfunnet er brolagt med både gode og mindre gode intensjoner. Ved å gå for langt i feil retning risikerer vi permanent å undergrave vårt demokratiske fundament, og åpner veien videre for problematiske forhold overfor ytringsfriheten, maktforhold mellom enkeltindivider og stat, fremtidige konsekvenser og uklare ansvarsforhold.

Piratpartiet støtter Datatilsynets syn om at lovforslaget ikke er i tråd med våre menneskerettslige forpliktelser, dvs. at lovforslaget strider mot Grunnlovens paragraf 102.

Enda en ny runde med forslag av samme type som datalagringsdirektivet, digitalt grenseforsvar, og nå tilrettelagt innhenting, viser at det er et behov for lover av et helt annet kaliber.

Vi trenger en oppdatering av lover som beskytter oss mot mer kontroll, økt overvåkning, og undergraving av våre rettigheter.

Se vedlagt PDF

Tekst: Olav Handeland,
organisatorisk nestleder i Piratpartiet

Bilde: Logo til Etterretningstjenesten, hentet fra Wikimedia Commons

Kategorier: Flaskeposten