Milesteiner og snublesteiner

Publisert av targeir den

Av Thomas Gramstad, leder i Piratpartiet

På vegne av det nyvalgte sentralstyret i Piratpartiet takker jeg
medlemmene for tilliten, og for fornyet tillit til de av oss som
var på gjenvalg.

Dette blogginnlegget er basert på innlegget jeg holdt under
landsmøtet, og ser både litt bakover på det siste året etter at
vi etablerte nytt styre og litt fremover.

Landsmøtetalen på video

NOEN MILESTEINER DET SISTE ÅRET

Vi avsluttet et dyrt kontor som partiet ikke hadde råd til, og
har fått sponsing av kontor og lagerplass hos BitSpace.

Vi har avholdt flere digitale landsmøter som har som formål å
utvikle politikk og valgprogram.

Vi har avholdt flere pubmøter i Oslo, med Aye Aye Club som
stamsted med «piratstil».

Vi har aktive lokallag følgende steder:

Agder
Hedmark (under oppstart)
Hordaland
Nordland
Oslo
Trøndelag
Viken

Partiets medlemstall målt ut fra antall stemmeberettigede ved
landsmøtet i 2017 hadde sunket til under 100. Det nye styret som
ble valgt i 2017 har greid å øke medlemstallet til rundt 300.
Utviklingen går altså rette veien. Det er utfordrende å
aktivisere medlemmer, veldig mange foretrekker å være passivt
medlem.

 

IT-GRUPPA: REDUSERT DRIFT

IT-gruppa er ikke lenger istand til å drifte mange tjenester
internt i partiet, som vi derfor må kjøpe kommersielt (f eks
mailserver). Vi sørger for å ha mulighet til å reversere dette
dersom vi skal oppskalere egen drift igjen senere.

 

VALGET 2017 OG VALGKAMPEN

Styret som ble valgt på landsmøtet i Bergen i 2017 overtok et
parti som ikke hadde gjort noen som helst valgkampforberedelser.

Eksistens kommer før valgkamp, og de første månedene gikk med til
å skaffe tilganger (til bank, offentlige registre m.m.),
dokumentasjon på partiets forhold, oppfylle partiets
forpliktelser i forhold til myndigheter, regnskap, dokumentasjon,
berge partistøtten, oppdatering av partiregisteret o.l. –
påkrevde og i mange tilfelle lovpålagte oppgaver for å drive et
politisk parti. Vanligvis vil avtroppende styre hjelpe til med
slike prosesser, men nøkkelpersoner i avtroppende styre gikk av i
mistillit.

For folk flest ble valgkampen preget av «close race» mellom blå
og rød blokk (alltid en dårlig nyhet for blokkuavhengige
partier), og av 4 partiers kamp mot sperregrensen – 4 partier som
Piratpartiet vanligvis tar stemmer fra, men denne gangen tok de
stemmer (og tillitsvalgte) fra oss.

Valgkampen til Piratpartiet ble halt i land av en liten gruppe
ildsjeler, der det viktigste målet i valgkampen var å få nok
stemmer til ikke å måtte registrere partiet på nytt – og det
greide vi.

Sagt på en annen måte: Skuta kom seg gjennom stormen, hullene i
skroget er lukket, og vannet er lenset ut. Mannskapet er fåtallig
og trenger forsterkninger.

 

Partileder Thomas Gramstad holder innledningstale på Piratpartiets landsmøte 12. mai 2018. Foto: Piratpartiet Norge på YouTube

FREMTID OG SYNLIGHET

Det er en kontinuerlig utfordring for Piratpartiet å bli mer
synlig i media.

Én ting er at presse og media forventer å kunne ringe til en
bestemt person som representerer organisasjonen, og som forventes
å kaste fra seg alt han har i hendene og slenge seg i en taxi til
studio når de ringer. Politisk nestleder Svein Mork Dahl har
fungert i den rollen, og har vært på blant annet NRK. Samtidig kan ikke
dette henge på bare én person.

Dette bringer oss til den største utfordringen med media, som er
å få komme til orde som Piratpartiet. Sveins erfaring er at det
er enklere å få kontakt med media i andre settinger.

Piratpartiet trenger å ha en klar politisk plattform som den
tillitsvalgte har ryggdekning for i partiet når man kontakter
media. Dette er også bakgrunnen for at vi i styret og i
programkomiteen har jobbet så mye med de nye digitale
landsmøtene, som vi avholder flere ganger i året, og som har som
formål å utvikle politikk og valgprogram. Vi kom igang med dette
sent i 2017, men klarte å få noe valgprogram behandlet og vedtatt
til valgkampen, og fortsetter med å bygge ut dette videre til
senere valg.

I forhold til media trenger vi også flere personer som er
involvert i å lage saker, pressemeldinger og leserinnlegg.

Det er avgjørende at dette arbeidet ikke blir lagt på bare én
person, men at vi får en innsats også fra medlemmene til å spre
det vi faktisk har vedtatt av politikk.

Mange av de nåværende tillitsvalgte er personlig mer interessert
i organisasjon, nettverksbygging, medlemskontakt,
politikkutvikling og organisatorisk opprydding (alt fra regnskap
til oppstart og drift av lokallag) enn de/vi er i mediautspill.
Vi mangler utadvendte personer som gjerne vil stå på i forhold
til media. Dette har forsåvidt vært noe Piratpartiet har manglet
i alle år, helt fra starten. Det nye er at vi sakte men sikkert
begynner å få på plass en politisk plattform og valgprogram som
angår folks liv og hverdag. Å rekruttere og trene opp
tillitsvalgte som kan ta initiativ i forhold til media blir
dermed en både mulig og viktig oppgave i tiden fremover.