Landsmøte i Oslo 12.–13. mai

Publisert av targeir den

Piratpartiets landsmøte for 2018 skal bli avholdt i Oslo 12.–13. mai. Det skal finne sted i lokalene til BitSpace i 3. etasje i Gjerdrums vei 8 i Nydalen i Oslo. Møtetid er fra klokka 12 til 19 hver av dagene. Man kan komme til lokalene ved å ta t-banen til Nydalen stasjon eller med flere ulike bussruter (blant andre 30 og 54 til Nydalen eller Blåsbortveien). Klokka 19:30 på lørdag vil det bli felles piratmiddag.

Alle som har betalt kontingent senest fredag 13. april har stemmerett på landsmøtet.

Alle forslag til landsmøtet må være sendt inn til sentralstyret senest 20. april. Send til styret@piratpartiet.no

Informasjon om digital avstemning blir sendt ut til alle medlemmer senest en uke før landsmøtet. Det kringkastes en live-stream under hele møtet, og video vil være tilgjengelig for avspilling etter møtet.

Alle saksdokumenter blir gjort tilgjengelige senest en uke før landsmøtet på blant annet piratwiki: https://wiki.piratpartiet.no/Lm18

 

Landsmøtet kan på dag 2 følges fra to ulike kameravinkler på YouTube:

Talerkamera (best lyd)

Kamera for hele salen

 

Opptak fra dag 1:

Talerkamera (best lyd)

Kamera for hele salen

 

DAGSORDEN:

 

LØRDAG:   

Sak 1. Valg av møteleder, referent og to protokollunderskrivere

Sak 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 3. Leders velkomsttale

Sak 4. Foreleggelse av styrets beretning med revidert regnskap

Sak 5. Valg til sentralstyre

Sak 6. Valg til valgkomite

Sak 7. Valg av revisor

Sak 8. Eventuelt

 

SØNDAG:

Sak 9.    Vedtektsendringer

Sak 10.  Politiske forslag

Sak 11.  Innkomne saker

Kategorier: Flaskeposten