Ny landsmøtetype og programseksjoner om klima og innvandring

Publisert av targeir den

På et ekstraordinært, digitalt landsmøte i desember vedtektsfestet Piratpartiet en ny form for landsmøte og kjerneprogramseksjoner, samt mer utfyllende politikk om temaene miljø, klima, innvanding og asyl.

Piratpartiet ønsker å bruke digitale hjelpemidler til å forme politikk og har derfor vedtatt en ny form for ekstraordinære landsmøter/årsmøter: Forenklet Digitalt Landsmøte (FDL), som delvis har blitt prøvd ut og utviklet i august og desember 2017. Partiet planlegger å avholde flere i 2018 for å revidere eksisterende og legge til ny politikk.

Det ble også vedtatt en del andre endringer av partiets vedtekter.

Piratpartiets vedtekter (les §7.3)

Programmet ble utvidet med en helt ny søyle om klima og miljø, der partiet tar klart standpunkt om at menneskelig aktivitet er en reell påvirkningskraft, og at det er viktig at økologiske og sosiale hensyn settes foran kommersielle.

Kjerneprogrammet, søyle 8

Det er også vedtatt en seksjon, der partiet presiserer sin mening om human asylpolitikk.

Grunnlag for piratpolitikk (les «Innvandrings- og asylpolitikk»)

Kategorier: Flaskeposten