Partilederuttalelse om stortingsvalget 2017

Publisert av targeir den

 

For Piratpartiet var det mest spennende ved dette valget om vi ville klare å få mange nok stemmer til at vi kunne slippe å få jobben med å måtte samle sammen 5000 underskrifter på nytt, for å
kunne stille til valg neste gang. Og det klarte vi (*), til tross for at det gamle styret bare stilte valglister i halvparten av fylkene. Dette er faktisk en veldig god nyhet!

Thomas Gramstad, leder i Piratpartiet

Det nye styret har nå sittet i 4 måneder. Dette var ikke nok tid til å organisere en valgkamp fra bunnen av, spesielt ikke når mye brannslokking måtte gjennomføres først.

De gode nyhetene etter 4 måneder med nytt styre er:

Vi får fortsatt partistøtte per stemme (til sammen 1/3 av det vi har fått tidligere, nå som vi fikk 1/3 så mange stemmer).

Vi har jevn medlemsvekst – den sterke nedgangen som pågikk før det nye styret overtok er snudd. Nye medlemmer som er entusiastiske til programarbeid og andre bidrag til partiets utvikling.

Vi har fått gratis (sponset) kontor.

Økonomi og regnskap er ferdig ryddet opp og under kontroll.

Vi har fått gjenopplivet to nedlagte lokallag, og jobber med å få i gang resten av de fylkeslagene som er inaktive eller nedlagt.

Vi har fått igang jevnlige pub-møter i Oslo.

Herfra kan det bare gå fremover.

Hjertelig takk til alle partimedlemmer som har deltatt i
valgkampen!

 

Med vennlig hilsen
Thomas Gramstad,
leder i Piratpartiet

 

 

(*) For dem som lurer:

Valghåndboken side 230:

7.6.1 Registrerte partier I § 6-3 (1) er det fastsatt hvilke regler som gjelder for registrerte politiske partier. For partier registrert i Partiregisteret gjelder det for alle valg at listeforslag kan underskrives av to styremedlemmer i partiets lokalavdeling i det fylket eller den kommunen listen gjelder. Imidlertid er det et krav om at partiet må ha fått en viss oppslutning ved forrige stortingsvalg. Et registrert parti må ha fått minst 500 stemmer i ett fylke eller minst 5 000 stemmer i hele landet for å komme inn under de forenklede reglene. Det er tilstrekkelig at et parti har fått mer enn 500 stemmer i kun ett fylke for å stille liste etter forenklet modell. Kan ikke et parti vise til en slik oppslutning, kommer de inn under regelverket for uregistrerte grupper.

https://www.regjeringen.no/contentassets/328b3cb156974d358f63319277a52837/valghandbok_2017_bm.pdf
Kategorier: Flaskeposten