Landsmøteforslag om forsvar

Publisert av admin den

Forfattet av Geir Aaslid, partisekretær og forhenv. partileder

Dette er en presentasjon av tre innsendte programforslag (VPF-18 til VPF-20) til det ekstraordinære landsmøtet om forsvar, og første forsøk på å formulere hvor partiet står i forsvarssaker. Som innsender er det mine formuleringer, og landsmøtet eller programkomiteen kan selvsagt velge hva som senere skal inn i programmet av begrunnelser, forutsatt at ett eller flere av programforslagene vedtas. Forslaget er avgrenset til Heimevernet, og det blir opp til senere landsmøter å mene noe om det som er igjen av hæren, marinen og flyvåpenet, i tillegg til det ekspanderende forsvarsbyråkratiet.

 

Forsvar – innledning
Det har bygd seg opp en ukultur i forsvarsforvaltningen som gjør at større grupper av fagmilitære anser at det nå er umulig å stemme på de tre største partiene i årets stortingsvalg. Et utslag av dette er den relativt nye protestbevegelsen «Styrk Heimevernet». Vanligvis støtter de største partiene seg til vår fagmilitære ekspertise, men her har vi en unik anledning til å vise at nye partier kan framstå som mer troverdige enn de gamle i forsvarspolitikken. De aktuelle tallene for Heimevernet er 38.000 soldater som de tre store partiene mener vi bør ha. 52.000 er Heimevernets reelle behov til rent militære oppgaver, mens 56.000 soldater også dekker bistand til politiet for å sikre objekter i en krig, eller til nødvendige antiterrortiltak.

Mot forsvarsbyråkrater hjelper bare pirater!

 

HV-Innsatstyrke Bjørn West på oppdragsløysing under øvelse Bjørgvin.

Forsvar – åpenhet og innsyn
Uansett hva en mener om forsvarspolitikk bør Piratpartiet kjempe for åpenhet også i denne delen av landets politikk og offentlige forvaltning. Skal politikere kunne ta de riktige beslutningene i spørsmål om vår sikkerhet, så må de ha tilgang til alle faktaene og ikke bare de som en politisk korrekt forvaltning ønsker å benytte. Den aktuelle studien er utarbeidet av landets beste kompetanse ved Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI).

Illustrasjonen er et foto fra Ane O. Oppheim/Forsvaret.

Norges Offisersforbund krever at den hemmeligholdte strukturstudien for Heimevernet omgående blir offentliggjort. Piratpartiet bør snarest støtte kravet fra Norges Offisersforbund (NOF) om at forsvarsminister Ine Eriksen Søreide snarest og før valget legger fram den hemmeligholdte strukturstudien for Heimevernet. Også partier som Senterpartiet har støttet dette kravet.

Kildemateriale:
Journalistene Kvamme og Stormark 17. juli om hemmelig HV-rapport .
Stormark 18, juli om Offisersforbundets krav til forsvarsministeren.
Stormark 19,juli om protestbevegelsen «Styrk heimevernet» som krever granskning av embetsverket.
Aldrimer.no publiserer studien 24.juli etter at en anonym varsler har lekket den hemmelige FFI-strukturstudien for Heimevernet.


VPF-23 med begrunnelse

«Piratpartiet støtter kravet fra NOF om offentliggjøring av strukturstudien for HV.»

Det har bygd seg opp en ukultur i Forsvarsdepartementet (FD) hvor protestbevegelsen «Styrk Heimevernet» krever en gransking av embetsverket i FD for å avklare om det er strafferettslig grunnlag for å etterforske og straffe enkeltstående byråkrater for tjenesteforsømmelse. Vi har fått et forsvarsbyråkrati som bare vil bruke penger på seg selv, mens nesten alt som bidrar til den spisse enden må lide.

VPF-24 med begrunnelse
«Piratpartiet støtter kravet om granskning fra «Styrk Heimevernet».»

Et troverdig forsvar må bygges på folkets behov for lokal sikkerhet. Det er et statlig ansvar å sørge for at denne sikkerheten er betryggende. Til sammenligning bruker Finland halvparten så mye penger på forsvaret som Norge, men finner flest har tillit til landets forsvar.

«Styrk Heimevernet» påpeker at den fagmilitære kompetansen krever 56.000 HV-soldater og de ønsker å gjenopprette det nedlagte sjøheimevernet. Det må påpekes at sjøheimevernet skulle nedlegges fordi det var for dyrt. 1800 HV-soldater med 36 fartøyer til en årspris på 80 mill. Man skulle bruke nye droner istedet, men straks nedleggelsen var vedtatt kom det fram at droner var dyrere og derfor måtte skrinlegges.

VPF-25 med begrunnelse
«Piratpartiet støtter de fagmilitære kravene i FFI-rapporten om 56.000 HV-soldater og et nytt sjøheimevern.»

Dette kan finansieres ved å bruke 2% av statsbudsjettet på forsvar. Eller man kan følge anbefalingen fra «Styrk Heimevernet»:

Det er bare å ta penger fra byråkratiet. Der er det nok av penger. Vi har råd til å miste Forsvarsbygg. Vi har råd til å legge ned den nye FMA-etaten (Forsvarsmateriell, red.anm.). Vi har også råd til å ta en god del stillinger fra Forsvarsdepartementet, som åpenbart har misbrukt de ressursene de har tilgang til Norge er ett av få NATO-landene som ikke sliter med en betydelig statsgjeld. Det er lite holdbart å unnskylde seg med dårlig økonomi når det egentlige problemet er manglende åpenhet og debatt, samt et ekspanderende forsvarsbyråkrati.

—  —  —  —  —

Bli med på å utforme Piratpartiets politikk

Piratpartiet er et av Norges nyeste partier i det politiske sentrum.
Vi har god plass for flere mennesker med interesse for morgendagens ansvarlige politikk, preget av personvern, kultur, åpenhet og rettssikkerhet.
Hvis du som leser setter pris på denne typen politikk, og ikke allerede er medlem, så kan du melde deg inn her.