Innkalling til ekstraordinært landsmøte

Publisert av Olav Handeland den

Praktisk informasjon

Tidspunkt: 12. august 2017 kl. 19.00 – 20. august 2017 kl. 19.00.

Dette ekstraordinære landsmøtet omhandler noen forslag til vedtektsendringer og en del forslag til endringer/tillegg til kjerneprogram og valgprogram for 2017.

Landsmøtet vil i sin helhet bli gjennomført digitalt, med en ukes diskusjon og vedtak.

Alle stemmeberettigede medlemmer mottar en instruksjon for hvordan diskusjon- og avstemmingssystem fungerer som sendes ut per epost innen 5. august.

Diskusjon om de forskjellige sakene vil foregå på en egnet plattform. Informasjon sendes ut innen 5. august.

Henvendelser vedrørende det ekstraordinære landsmøtet kan rettes til styret alfakrøll piratpartiet.no.

 

Dagsorden

Sak0a: Godkjenning av dagsorden

Sak0b: Valg av moderator/møteleder, referent, og to protokollunderskrivere

Sak1: Vedtektsforslag

  • Saksdokumenter blir vedlagt innen senest 5. august.

Sak2: Kjerneprogramforslag

  • Saksdokumenter blir vedlagt innen senest 5. august.

Sak3: Valgprogramforslag

  • Saksdokumenter blir vedlagt innen senest 5. august.

Sak4: Valgkamp

  • Saksdokumenter blir vedlagt innen senest 5. august.

 

Wiki: https://wiki.piratpartiet.no/Ekstraordin%C3%A6rt_landsm%C3%B8te_2017