Fra styret

E-post til alle medlemmer sendt 24. februar 2017
Piratpartiets styre har nå gjentatte ganger i formelle møter drøftet de anklagene som har blitt rettet mot dem og sekretariatet. Vi ønsker å fortelle våre medlemmene om at kravet om et ekstraordinært landsmøte ikke vil bli tatt til følge. Det er styrets og sekretariatets oppfatning at kravet om ekstraordinært landsmøte har bakgrunn i feilaktig informasjon om styrets arbeid og beslutninger. Det har ikke blitt presentert noen begrunnelse eller dokumentasjon på de sentrale påstandene som ligger til grunn for kritkken, og intet praktisk gjennomførbart alternativ til løsning for de utfordringene vi står ovenfor i valgvåret 2017 er heller ikke fremsatt.
Krav om ekstraordinært landsmøte er nevnt i Piratpartiets vedtekter og betingelsene for et slikt krav er ikke oppfylt. Det er innkalt til ordinært landsmøte i Bergen 6.-7. mai 2017 ved USF Verftet iht. vedtektene, hvor medlemmene skal ta stilling både til det arbeidet som styret har gjort det siste året og videre skal bestemme kursen framover. Anklagene som har kommet fram, vil selvsagt bli drøftet og stemt over. Situasjonen for partiet har ikke vært helt enkel grunnet underslaget som fant sted for to år siden. Styret jobber med kravene fra Partilovnemda for å sikre framtidig partistøtte. Regnskapene for 2014, 2015 og 2016 er nylig godkjent av styret og er til revisjon hos Moore Stephens DA kanskje allerede når du leser denne meldingen. Regnskapene for 2014 og 2015 finnes på wiki  https://wiki.piratpartiet.no/images/7/7c/%C3%85rsregnskap_2014.pdf og https://wiki.piratpartiet.no/images/c/c1/%C3%85rsregnskap_2015.pdf.
I tillegg til dette ønsker vi å informere medlemmene om følgende punkter:
    
    Hele partiet bør ta lærdom av det som har inntruffet; påstander er ikke det samme som fakta. Hvis en er usikker på hvordan ting forholder seg, så bør en ikke felle dom over saken, men avvente til en kjenner hele bildet. 
   
   Videre ber vi om at individuelle henvendelser i denne saken rettes til medlemsmøter og infomøter på Mumble, og i krisetilfeller til generalsekretær Anders på telefon.

Flattr this!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.