Referat og uttalelse etter styremøte 6. januar 2017

Publisert av Raymond Johansen den

Etter litt uro i partiet og et oppslag i pressen har et samlet styre i kveld vedtatt å publisere følgende uttalelse.

«Medlemmene av Sentralstyret i Piratpartiet konstaterer at det er uttrykt mistillit fra et tidligere styremedlem. Hvert eneste punkt i kritikken tas på alvor. Dette da på tross av at forslaget er full av faktiske feil, synsing om fremtiden og poeng tatt ut av sin sammenheng.

Styret og ledelse tar selvkritikk på områder hvor vi ikke er kommet langt nok eller ikke lykkes godt nok. Vi har dog alltid fulgt våre vedtekter. Vi vil, iht nevnte vedtekter, la neste ordinære landsmøte avgjøre om vi har gjort en god nok jobb.

Vi kommer, i månedene fremover, til å fortsette å jobbe hardt for partiets fremme. Det vi ikke vil gjøre er å forlate jobben mot slutten av en opprydning og midt i forberedelsene til et Stortingsvalg. Det ville fremstått som et mytteri og ikke tjene noen annen hensikt enn å torpedere egen skute.»

Her er komplett styrereferat fra møtet: https://wiki.piratpartiet.no/index.php?title=Referat_fra_sentralstyrem%C3%B8te_2017-01-06