Sentralstyret planlegger kursen framover

Publisert av admin den

Helgen 9. – 10. april samlet det nye sentralstyret seg i Trondheim, og diskuterte hvordan Piratpartiet blir en framtredende faktor i norsk og internasjonal politikk i 2016. Årene 2013 og 2014 bar preg av partibygging, og 2015 ble et introvert år for partiet på grunn av underslaget i begynnelsen av året. Sentralt har nå som målsetning å arbeide mer ekstrovert fram mot valget i 2017, og har startet planleggingen av valget allerede nå.

Til nå har sentralstyret møttes hver torsdag kveld for å avholde sentralstyremøter. Dette er en løsning som har krevd mye ressurser, men ført til mindre resultater enn ønskelig. Derfor har det nye styret bestemt seg for å holde kontakten kontinuerlig, og å holde formelle møter når noe må vedtas. Det vil si at vi heller kommer til å lage fortløpende sammendrag av hva styret arbeider med, og referater når et formelt møte har vært avholdt. Vi har også en målsetning om å få ned responstiden vår betydelig. Dessverre kan ingen garantere at vi når alle målene våre, for sentralstyret består av helt vanlige mennesker med vanlige liv, og av og til kommer livet og hverdagen i veien for det politiske engasjementet. Men målet er der, og om vi ikke oppfyller våre egne mål kommer vi til å kjølhale oss selv (og livestreame det hele).

Vi bestemte også at sentralstyret skal jobbe mer politisk i tiden som kommer. Dette er selvsagt en logisk følge av målsetningen om å jobbe mer utadvendt. Vi har som mål å begynne med minst et presseoppslag i måneden, men er ikke fremmede for at det blir langt hyppigere. Spesielt på den internasjonale fronten ligger Piratpartiet an til å få mye oppmerksomhet i tiden framover. Noe av dette skyldes populariteten til søsterpartiet vårt på island, men en del skyldes også arbeidet til internasjonalt team.

Denne uken var Raymond fra internasjonalt team i London og overvar prisutdelingen der den saudiske bloggeren Raif Badawi mottok nok en pris for sitt engasjement for ytringsfrihet. Badawi er fengslet i Saudi-Arabia, og prisen ble tatt imot av hans kone Ensaf Haidar. Både piratbevegelsen og Amnesty International har arbeidet lenge for at Badawi skal frigjøres, og at ytringsfriheten respekteres globalt.

På nasjonalt plan jobber vi for at avsløringene i Panama Papers får konsekvenser. De mektige menneskene som har gjemt unna enorme pengesummer samtidig som andre mennesker sulter må ta ansvar for sine handlinger og gi makten de har tilbake til folket. Det er det minste verdenssamfunnet kan kreve av dem.