Vil du være med og skrive høringsuttalelse?

Publisert av admin den

Høringer og høringsuttalelser finnes for at enkeltpersoner og interesseorganisasjoner skal få uttale seg i saker som angår dem. Crowdsouring finnes fordi mange ting, for eksempel tekster, blir bedre om en lager dem sammen. I dag blir de fleste høringsuttalelser skrevet av interesseorganissjoner, men vi vil gjøre det enda litt enklere å uttale seg for deg som enkeltperson. Derfor crowdsourcer vi høringsuttalelsene våre, og ber nå om innspill til tre høringer: En om TTIP, en hemmeligholdt handels- og investeringsavtale vi er sterkt imot, en om endringer i uførepensjonen og en om søndagsåpne butikker.
Alle innspill mottas med stor takk, og du kan selv velge om du vil krediteres eller ikke.