Lederkommentar: Hvilke tilstander vil vi ha?

Publisert av admin den

VIL VI HA «AMERIKANSKE TILSTANDER» — ELLER NORSKE?

Av Øystein Jakobsen, leder for Piratpartiet

Et av Piratpartiets hovedpoenger er å få pengene ut av politikken og å gjenreise grunnleggende borgerrettigheter som har forvitret i nyere tid. Vi ønsker et fokus på prinsipper for å forhindre utglidning.

Idag snakker vi om «Amerikanske tilstander» når vi henviser til rettighetsbrudd, urett gjort under hemmelighold, klappjakt på varslere, begrensninger i ytringsfriheten, lobbyisme og udemokratiske prosesser. Men USA har dessverre ikke noe monopol på alt dette, slike ting skjer også i Norge. Det skjer kanskje saktere og i mindre grad, men utviklingen er tydelig.

Borgerrettighetene blir ikke flere eller sterkere, personvernet øker ikke, innflytelsen til lobbyorganisasjoner og pengesterke blir ikke svekket, politiske prosesser blir ikke mer demokratiske, innsynet øker ikke, ytringsfriheten styrkes ikke.

Snarere ser vi sakte men sikkert at

  • Selskaper får påvirke politikk (jeg kan selv bevitne at endringer i åndsverksloven og «mat, makt og avmakt»-utvalget er gjort med sterk påvirkning fra ikke stemmeberettigede aktører)
  • Personvernet svekkes (ref. Datalagringsdirektivet, bruk av massedata, økt bruk av biometri)
  • Forholdene for varslere svekkes (vanskeligere å ha privat kommunikasjon med media; sterkere sanksjoner og straffer rettet mot varslere osv.)
  • Innsynet svekkes (dokumenter klassifiseres som hemmeligstemplet; etater nekter å utgi informasjon som åpne data; Offentlighetsloven brytes og innskrenkes)
  • Ytringsfriheten svekkes (det snakkes om «ytringsansvar» fremfor ytringsfrihet; nøytrale nettsider som Wikipedia blir holdt juridisk ansvarlig for brukerskrevet innhold; jakten på
    opphavsrettsbrudd intensiveres og privatiseres)

Disse tingene vil ikke merkes umiddelbart av folk flest her i Norge. Arbeidsplasser vil bestå, det vil være trygt og folk vil ha mat på bordet. Derimot vil vår motstand mot overvåkning og kontroll glippe og undergraves, og det vil virke mer og mer «opplagt» og uunngåelig at bedrifter og korporasjoner skal få bestemme politikken. Det er ingenting som tilsier at det som har skjedd i USA ikke kan skje i Norge. Det er jo ikke slik at amerikansk politi er iboende onde, mens norsk politi er iboende gode. Eller at amerikanske politikere er dumme og korrupte mens norske politikere er smarte og utelukkende jobber for publikums beste. Piratpartiet mener at ny teknologi har medført et paradigmeskifte som endrer vårt syn på hvordan politiske prosesser kan og bør utføres, og vi har selv sett hvordan lobbyisme har skadet allmennhetens beste til fordel for sterke enkeltpersoner og særinteresser.

Dette vil ha mange konsekvenser på sikt, og vi håper at det norske folk blir opptatt av borgerrettsprinsipper og åpne, demokratiske prosesser før det blir for sent.

Kategorier: Flaskeposten