Lederkommentar: Om Uber og Oslo Kommune

Publisert av admin den

SLIPP TIL NYE AKTØRER OG NY TEKNOLOGI!

KOMMENTAR TIL AT OSLO KOMMUNE ANMELDER UBER

Av Øystein Jakobsen, leder for Piratpartiet

Vi kan lese at Bymiljøetaten i Oslo kommune anmelder taxi-appen Uber for brudd på yrkestransportlovgivningen.

De gamle reglene er utviklet med tradisjonelle forutsetninger. De som lagde regelverket kunne umulig ha forutsett disse nye tjenestene og laget regler som tok høyde for nye forretningsmodeller, teknologier og aktører.

I så henseende bør ikke myndighetene være så raske med å håndheve gamle regler på vegne av gamle aktører. De bør gi litt rom for denne nye teknologien til å utvikle seg og fungere som et eksempel på hva som er mulig — selv om det muligens skulle være ulovlig i forhold til dagens lover og regler. En slik planlagt forsinkelse kan gi rom for nye ideer til å forplante seg i befolkningen og vise hva som er galt med de gamle løsningene og hva som er mulig med de nye. Samtidig bør det foregå en revurdering av regelsettet – ikke for å beskytte gamle aktører, men for å finne ut hvordan man kan lage et teknologi- og aktøragnostisk regelverk som både gir forbrukere og borgere de beste tjenestene, og som også stimulerer og tilrettelegger for at nye og innovative aktører kan utfordre de etablerte strukturene og tjenestene.

Jeg snakker nå om Uber, men kunne like godt snakket om videostrømming eller fildeling….

Kategorier: Flaskeposten