ThinkTwice: piratkonferanse i Istanbul

Publisert av admin den

Tilgangen på informasjon er en grunnleggende idé for Piratpartiet og våre søsterpartier. Paraplyorganisasjonen Pirate Parties International har til nå vært med på å organisere to konferanser med navnet ThinkTwice hvor akademikere, foreninger og piratpartier møtes for å utvekske ideer. Den forrige var i Frankfurt am Main i vår, og neste blir avholdt 31. august i Istanbul. Temaene på ThinkTwice-konferansen i Istanbul kommer til å kreativitet, menneskerettigheter, aktivisme og hacktivisme. Blant annet blir det diskutert opphavsrett, patentet, journalisme, media, DRM, offentlig tilgang på informasjon, utdanning, åpne lisenser, datasikkerhet, overvåking, demokrati, stemmerett, kryptering, åpenhet, varslere, nettnøytralitet, innovasjon, crowdsourcing, globalisering, 3D-printing og mange andre spennende emner.