Ekstraordinært landsmøte avsluttet

Publisert av admin den

Klokken 19.00 i går ble ekstraordinært landsmøte avsluttet. Resultatet av avstemningene landsmøtet fattet er:

  • Ny andre nestleder: Tale Haukbjørk Østrådal, valgt med 18 stemmer mot 3 stemmer til Gorm Hansen.
  • Valg av revisor er vedtatt oversendt til sentralstyret med 23 stemmer mot 1 avholdende.
  • Beløpet landsmøtet bevilget til utvikling av et system for distrubiert demokrati er 100.000 kroner valgt med 8 stemmer mot 5 avholdende, 6 stemmer for 50.000 kroner og 5 stemmer for 25.000 kroner.
  • En endring i vedtektene er enstemmig vedtatt.
  • Unge pirater velger fra og med nå sin egen representant til sentralstyret i Piratpartiet. Forslaget ble enstemmig vedtatt.
  • Og sist men ikke minst er budsjettforslaget sentralstyret har lagt fram vedtatt med 21 mot 3 avholdende stemmer.