The Day We Fight Back

Publisert av admin den

Den 10. januar, ved ettårsdagen til Aaron Swartz‘ selvmord, ble kampanjen The Day We Fight Back annonsert. Kampanjen ble satt til 11. februar, og er en protest mot statlig blankoovervåkning. Kampanjen ber organisasjoner og personer om å slutte seg til en prinsipperklæring om personvern og overvåkning som skal stadfeste retten til privatliv i informasjonsalderen.

Lovgivning som tillater utstrakt overvåkning har i mange land eksplodert med begrunnelse i terrorjakt. Disse lovene er ofte uten forankring i grunnloven, og i mange tilfeller er de uten juridisk etterprøvbarhet eller tilstrekkelig vern mot urimelig overvåkning uten mistanke. Prinsipperklæringen er et krav fra alminnelige borgere om at overvåkning skal skje være etterprøvbar, ha dokumentert virkning, begrense seg til borgere under konkret mistanke, innbefatte rettsvern, beskytte borgernes informasjon mot utveksling til andre land, beskytte borgere på tvers av landegrenser og så videre. Prinsippene er langt fra overdrevne, men påpeker kun det aller mest nødvendige og selvsagte i et levedyktig demokrati.

Det er mange som har signert oppropet, deriblant Piratpartiet Norge.

Om denne kampanjen vil ha en effekt på NSA’s og tilsvarende organers overvåkning gjenstår å se. En tilsvarende kampanje (da internett gikk i svart) lykkes i å stoppe SOPA, selv om SOPA senere gjenoppsto både som ACTA og nå TPP. Les en grundig gjennomgang i The Verge.

Den folkefinansierte dokumentaren Aaron Swartz Documentary – The Internet’s Own Boy er i produksjon og skal være ferdig i Juni, men har laget et klipp for anledningen.

Kategorier: Flaskeposten