Pressemelding

Publisert av admin den

PIRATPARTIET VIL BESKYTTE ALLE BARN MOT KJØNNSLEMLESTELSE, UAVHENGIG AV BARNETS KJØNN.

I helgen besluttet Piratpartiet på sitt andre landsmøte – som det
første partiet i Norge – å ta offisielt standpunkt for barnas
rettigheter i omskjæringsdebatten.

Piratpartiet er et borgerrettsparti som er grunnleggende opptatt
av hvilke rettigheter mennesker har og bør ha, og vil derfor utvide
og utvikle politikk på mange områder basert på dette verdigrunnlaget.

Partiet vedtok med overveldende flertall å ta de nordiske barneombud
sin klare anbefaling til følge, og vil arbeide for en kjønnsnøytral
lovgivning, slik at både jenter og gutter blir sikret de samme
rettigheter til lovens beskyttelse mot kjønnslemlestelse.

– Men hva har dette å gjøre med overvåkning og fildeling?

«Piratpartiet er mest kjent for vårt engasjement i våre digitale
kjernesaker i Kjerneprogrammet vårt», sier Vegard Pettersen,
forslagsstiller og nestleder i Rogaland Piratparti.

«Piratpartiet er et parti som setter individets frihet høyt, og vi
ønsker å arbeide for å styrke rettigheter på alle plan,
menneskerettigheter, borgerrettigheter, og barn sine rettigheter»,
forklarer Pettersen.
«Derfor er det naturlig for oss å gå inn for å beskytte alle barn mot
kjønnslemlestelse, uavhengig av barnets kjønn.»

Han er svært fornøyd med helgens vedtak: «Jeg er svært
glad for at Piratpartiet tok et så klart standpunkt i denne saken, og
føler meg veldig ydmyk i den større sammenhengen her, nemlig debatten om
retten til kroppslig integritet som er under behandling i Europarådet.»

Han kaster hansken til de andre partiene:
«Noen må alltid være de første, og jeg håper at dette utløser at også
de andre partiene kommer på banen og tar standpunkt for å forsvare
rettighetene til de svakeste og mest forsvarsløse i samfunnet.»

– Hva fikk deg til å ta opp akkurat denne saken?

«Jeg er opptatt av rettferdighet, og jeg mener at det aller viktigste
ansvaret til en politiker er å være en stemme for de som ikke selv kan
tale sin egen sak, de som blir overhørt.
Det håper jeg at jeg får anledning til å gjøre, også i andre saker.»

 

Kontaktperson for denne pressemeldingen:

Vegard Pettersen: vegardp (alfakrøll) piratpartiet.no

Kategorier: Flaskeposten