Privatliv også på jobben

Publisert av admin den

Piratpartiet har fokusert mye på personvern ovenfor myndigheter. Men i dagens samfunn er vår rett til reelt privatliv også truet av private aktører og «overivrige» arbeidsgivere.

På onsdag vil rapporten «Rettslige aspekter ved feltteknolog i arbeidslivet» bli presentert. Rapporten er en del av et forskningsprosjekt som er utført av Sentert for Rettsinformatikk og Fafo på oppdrag av LO og fire forbund.

I rapporten vil det komme frem at lovgivningen på området er så komplisert og vagt formulert at det er veldig vanskelig for partene i arbeidslivet å forstå. Dette fører til at det er vanskelig å bruke loven og den dermed ikke sikrer en rimelig grad av personvern.

I 2012 ble rapporten fra Fafo «Kontroll med ansatte utenfor fast arbeidssted» publisert.

Et hovedfunn den rapporten var hvordan intensjonene om økt kontroll med ansatte som jobber i felt bidrar til endringer i arbeidsdelingen og organiseringen.

Piratpartiet ønsker å stadfeste grunnleggende rettigheter, tilpasset informasjonsalderen. Det gjelder:

– Individuelle rettigheter, som enkeltpersoners rett til frie ytringer, rettsvern og privatliv.
– Kollektive rettigheter, som arbeiderrettigher og forbrukerrettigheter.
– Infrastruktur for samhandling, som transport, kommunikasjon og betalingsformidling.

Grunnleggende prinsipper og rettigheter handler i bunnen om å beskytte de svake mot de sterke. Det er en garanti og beskyttelse mot maktmisbruk. Disse rettighetene har blitt utarmet i senere tid for å omgå de sperrene mot misbruk som tradisjonelt har vært nedfelt. I tillegg har endringer i teknologien og samfunnet avdekket nye problemstillinger, uten at rettighetene har fulgt etter.

En stemme til Piratpartiet er en stemme til sterkere personvern tilpasset et moderne samfunn.

Kilder:
«- Høytflygende lovgivning som du må være ekspert for å forstå», Dagbladet
http://www.dagbladet.no/2013/08/26/nyheter/overvakning/arbeidsliv/innenriks/lo/28896133/

«Kontroll med ansatte utenfor fast arbeidssted», Fafo 2012:
http://www.fafo.no/pub/rapp/20277/index.html

Kategorier: Flaskeposten