Krigsforbrytelser blir ikke bedre av å bli tiet ihjel

Publisert av admin den

I 2010 offentliggjorde Wikileaks en stor mengde data fra den amerikanske hæren, for Irak og senere også Afghanistan samt diplomat-meldinger.

 

Disse dataene avslørte, i likhet med torturen som ble begått i fengselet Abu Grahib, en rekke overgrep og også regelrette henrettelser av uskyldige på sviktende grunnlag.
Bare videoen «Collateral Murder» http://www.youtube.com/watch?v=5rXPrfnU3G0 alene, ble sett av titalls millioner. Den viser et helikopterangrep mot en gruppe journalister og folk som kom til for å hjelpe ofrene senere, inklusive barn.

 

For dette risikerer nå kilden, Bradley Manning, etter flere års isolasjon og psykisk tortur, å bli dømt til flere livstidsdommer i fengsel av en militærdomstol bestående av kun én eneste dommer.
Eventyret om «Keiserens nye klær» i H.C.Andersen sin versjon, forteller ingenting om hva som skjedde med den vesle gutten etter at han hadde røpet for alle at Keiseren var naken.

 

Kanskje satte alle – Keiseren og hans hoff inkludert – pris på at en liten gutt røpet at det de sammen hadde valgt å tro på, var feil.

 

Kanskje ikke.

 

Et samfunn trenger modige borgere, folk som ønsker å gjøre samfunnet bedre, og som ikke har samvittighet til å være delaktige i at overgrep blir begått.

 

I den senere tid har Edward Snowden avslørt andre forbrytelser som USA begår – en massiv overvåkning av hele verden, som mangler sidestykke i historien.

 

Reaksjonene fra våre folkevalgte har stort sett uteblitt.

 

Sjefen for Politiets Sikkerhetstjeneste, uttalte til VG at «sikkerhetstjenesten trolig har hindret terroranslag i Norge etter å ha fått informasjon fra samarbeidende tjenester i utlandet» http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10111710. «Trolig».

 

At en slik massiv overvåkning er i strid med menneskerettighetskonvensjonen artikkel 8, blir forbigått i all stillhet.

 

 

Art 8. Retten til respekt for privatliv og familieliv

 

1. Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse.
2. Det skal ikke skje noe inngrep av offentlig myndighet i utøvelsen av denne rettighet unntatt når dette er i samsvar med loven og er nødvendig i et demokratisk samfunn av hensyn til den nasjonale sikkerhet, offentlige trygghet eller landets økonomiske velferd, for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, eller for å beskytte andres rettigheter og friheter.

 

Vi trenger politikere som står opp for våre rettigheter, ikke kun for korrespondanse skrevet med penn og papir, men også for digitale brev, skrevet og sendt på et internett som må være fritt for overvåkning og sensur.
Og vi trenger folk som våger å si det vi alle vet: At Keiseren er naken.

 
Vegard Pettersen, Rogaland Piratparti

Kategorier: Flaskeposten