Liquid Feedback er tatt i bruk

Publisert av admin den

liquidPiratpartiet har nå tatt i bruk Liquid Feedback, som er vårt verktøy for breddepolitiske prosesser. Der ligger det mange saker ute som Piratpartiets medlemmer kan se på og stemme over. Forslagene som blir tatt til følge blir lagt inn i en saksdatabase som skal fungere som en veileder for våre valgte politikere. Alle medlemmer skal ha mottatt invitasjon til Liquid Feedback etter innmelding. Dersom du ikke har fått denne e-posten, kontakt liquid -alfakrøll- piratpartiet.no

Alle saker som legges inn i Liquid Feedback må være i henhold til kravene til de breddepolitiske prosessene som ble vedtatt på landsmøtet i Trondheim 8. juni 2013:

  1. Den skal ikke resultere i standpunkt som strider mot kjerneprogrammet.
  1. Den skal ikke resultere i standpunkt som hindrer partiet å senere inngå politiske kompromiss dersom vi på den måten kan få gjennomslag for andre viktige standpunkt.
  1. Den skal resultere i standpunkt som holder partiet samlet, dvs. Ikke splitter partiet, men uten å gi enkeltpersoner vetorett.

Piratpartiet handler om mer enn bare politiske saker. Vi ønsker å reformere hvordan politikken fungerer, med flytende demokrati. I Liquid Feedback kan man stemme selv, opprette intiativer, og delegere sin stemme for enkelte saksområder eller enkeltsaker til andre brukere.

Vi anbefaler også at man tar seg tid til å lese denne spennende saken om en ny bevegelse partier som tar i bruk nettet for å demokratisere politikken: http://www.occupy.com/article/how-net-parties-are-changing-rules-politics

 

Veiledning til Liquid Feedback: http://wiki.piratpartiet.no/index.php?title=Veiledning_til_Liquid_Feedback

 

Kategorier: Flaskeposten