Edward Snowden nominert til Nobels fredspris

Publisert av admin den

snowden

Dagsavisen melder at den svenske professoren Stefan Svallfors ved universitetet i Umeå har nominert Edward Snowden til Nobels fredspris for 2014. Piratpartiet er glade for at han endelig er nominert, da vi føler han fremstår som en åpenbar kandidat til fredsprisen. Mange vil hevde nobelkomiteen ikke vil tørre å gi Snowden fredsprisen, men samtidig har de vist at de ikke hadde noen problemer med å hisse opp Kina når de ga prisen til Liu Xiaobo. Det kan bli spennende å se om norske politikere ville være like avvisende til amerikansk sinne som de var til kinesisk raseri.

Uansett er det en viktig handling av flere grunner. For det første viser man amerikanske borgere at verdenssamfunnet avviser den omfattende overvåkningen vi alle er utsatt for av deres regjering og etterretningsinstitusjoner. Meningsmålinger viser at et flertall av amerikanerne er enige med oss i dette, og selv om prisen fikk seg en prestisjeknekk da komiteen ga den til Barack Obama går ikke nominasjonen ubemerket hen. Nominasjonen kan forhåpentligvis inspirere flere Amerikanere til å legge press på sin regjering. For det andre gir det Snowden kredibilitet som varsler. Han er ikke spion, ikke sabotør og ikke terrorist – han er en varsler som må vernes, hjelpes og beskyttes. Der har verdenssamfunnet sviktet fullstendig, og hittil ble bunnen nådd da flyet til Bolovias president ble tvunget til å lande i Wien fordi de ble nektet å overfly Frankrike, Portugal og andre NATO-land. Det er en massiv skandale at en president ikke skal få bevege seg fritt, og dersom tilsvarende hadde skjedd med en vesteuropeisk president på et annet kontinent ville det fått enorme konsekvenser for statene som blokkerte ferden.

Piratpartiet er glade for at Audun Lysbakken uttaler seg positivt om nominasjonen, og respekterer at han har sin egen kandidat, selv om det ville vært spennende å se SV gå på tvers av ønskene til sin seniorpartner AP minst en gang.

FRP’s utenrikspolitiske talsmann Morten Høglund skuffer oss da han kommenterer nominasjonen slik: «Jeg tror ikke han får prisen, og jeg klarer heller ikke med min beste vilje å se hva han har bidratt med i et fredsbilde, heller ikke i et utvidet fredsbilde». 

Dette er partiet som har en egen knapp på sin hjemmeside som heter «frihet», som leder deg til en side hvor det står følgende: «Alle mennesker er født frie, med grunnleggende rettigheter. Fremskrittspartiet vil at vi skal opprettholde mest mulig av denne friheten gjennom hele livet. Politikere og byråkrater skal i minst mulig grad begrense innbyggernes frihet. Blant de mest grunnleggende friheter er ytringsfrihet, religionsfrihet og eiendomsrett. Frihet innebærer også retten til å gjøre andre valg enn hva politikerne ønsker, så lenge ikke andre mennesker eller samfunnet påføres skade.»

Frihet fra å bli konstant overvåket av e-tjenestene til en fremmed makt, med tilhørende risiko for å bli offer for feilaktige og vilkårlige sanksjoner, slik advokat John Chr. Elden ble, hører altså ikke til under FRPs begrep om personlig frihet. Det bør være skremmende for noen og enhver, og noe velgerne bør merke seg.

Kategorier: Flaskeposten