Den nye loven opphever tryggheten

Leder i Nord-Trøndelag Piratparti, Fredrik Weisethaunet, har idag en kronikk på trykk hos NRK Ytring:

1. juli trådte den nye åndsverkloven i kraft, en lov som svært få har hørt om, og som det har vært svært lite debatt rundt i det hele tatt.

Den har fått lov til å passere uten nevneverdig oppmerksomhet, og uten særlig politisk kontrovers. Samtidig er det også en lov som tilsidesetter grunnleggende rettigheter vi lenge har tatt for gitt.

Les hele saken hos NRK