Jo, det USA gjør er kritikkverdig!

Publisert av admin den

Denne kommentaren var å finne på trykk i dagens papirutgave av Aftenposten.

 

Det er svært bekymringsfullt når myndighetene våre ikke finner noe kritikkverdig i det både Amnesty og Human Rights Watch anser for brudd på menneskerettighetene. Man kan stille spørsmål ved hvordan de ville opptre hvis en tilsvarende avsløring skulle finne sted her i landet.

Forsikringen om at overvåkningen har foregått innenfor gjeldende amerikansk lov gir ingen økt tillit. Statlige overgrep foregår ofte innenfor landets lovlige rammer, men det er ikke dermed sagt at det er greit.

I denne stortingsperioden har norske myndigheter utnevnt både James Clapper, USAs etterretningsdirektør, og Keith Alexander, sjefen for NSA, til kommandør med stjerne av Den Kongelige Norske Fortjenstorden «for særlig fortjenstfullt virke for fremme av norsk-amerikansk forsvarssamarbeid.»

Hva samarbeidet innebærer er vanskelig å si, men med regjeringens overvåkningsiver og avsløringene fra USA som bakteppe er det grunn til å være skeptisk. Samtidig kan det forklare fraværet av kritikk. Det kan ikke være lett å kritisere noen man nylig har belønnet for god innsats.

Øystein Middelthun
Nestleder i Piratpartiet

Kategorier: Flaskeposten