Pressemelding: Piratpolitiker varsler

Publisert av admin den

Pressemelding: Piratpolitiker varsler

 

Idag ble det kjent i Journalisten at norsk politi og Kripos bistår utenlandsk politi og e-tjenester med innhenting av nordmenns personlige e-post, som ligger på norske servere. Ifølge regjeringen mottar Kripos ca. 1000 forespørsler i året fra utlandet.

Domstolene pålegger e-post tilbyderne 30 års taushetsplikt i hemmelige rettsavgjørelser, slik at de blir tvunget til å tilbakeholde informasjon til kundene om at deres personlige korrespondanse er gitt til utenlandske myndigheter. Hans Jørgen Lysglimt og hans advokat Wessel-Aas mistenker at Kripos ikke har ressurser til å vurdere disse forespørselene, og at informasjon derfor rutinemessig utleveres til utenlandsk politi. Hans Jørgen Lysglimt er modig og vi er stolte av å ha ham i Piratpartiet.

«Demokratiets grunnpillarer er blant annet at det offentliges aktiviteter skal være allment kjent, mens individers gjøren og laden er skjult med mindre en dommer godkjenner at det er konkret mistanke om kriminalitet. Nå snur vi opp ned på dette – hvor vi ikke får vite hva myndighetene gjør og de får fullt innsyn i våre aktiviteter og vi får ikke engang vite at dette skjer! I Piratpartiet går vi til valg på å gjenopprette grunnleggende prinsipper og rettigheter. Opplysningene Lysglimt deler med oss reiser viktige spørsmål om hvordan norsk politi opererer», sier Øystein Jakobsen, leder i Piratpartiet. «Norsk politi kan ikke ukritisk bistå alle lands politimyndigheter. I Norge har vi høyere krav til personvern, åpenhet og demokrati».

Det er bekymringsverdig at de pålegger tjenesteleverandørene taushetsplikt, da de ikke får offentliggjøre at de er blitt pålagt å avgi informasjon. Dette er et brudd med prinsippet om at du selv skal kunne vite hvem som har hatt innsyn i dine private data. Det er tidligere blitt kjent at ansatte i pressen blir utsatt for samme type overvåkning. Dette skader pressens mulighet for kildevern.

 

Med vennlig hilsen
Piratpartiet
Sentralstyret
E-post: styret@piratpartiet.no

 

Journalisten: «Tvunget til å gi eposter til FBI». http://journalisten.no/node/40191

 

Kategorier: Flaskeposten